Tổng quan về tiện ích bổ sung

Tiện ích bổ sung là các ứng dụng tuỳ chỉnh, giúp mở rộng các ứng dụng trong Google Workspace.

Thêm các chức năng mới vào Google Workspace

Tiện ích bổ sung có thể giúp tự động hoá công việc hoặc cung cấp dịch vụ/thông tin của bên thứ ba trong Google Workspace. Với tiện ích bổ sung, bạn có thể làm những việc sau:

  • Tạo giao diện người dùng tuỳ chỉnh được tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng của Google Workspace. Các giao diện này có thể hiển thị thông tin cho người dùng và cung cấp quyền kiểm soát của người dùng.
  • Nâng cao hiệu quả của quy trình công việc khi làm việc với Google Workspace bằng cách tự động hoá hoặc đơn giản hoá công việc.
  • Kiểm soát và di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng của Google.
  • Loại bỏ nhu cầu chuyển đổi trình duyệt bằng cách cung cấp cho người dùng mọi thứ họ cần trong Google Workspace.
  • Kết nối với các dịch vụ không phải của Google trong các ứng dụng của Google Workspace, cho phép bạn truy xuất hoặc tải dữ liệu từ các dịch vụ đó lên và từ Google Workspace.

Các loại tiện ích bổ sung

Bạn có thể tạo 2 loại tiện ích bổ sung: Tiện ích bổ sung cho Google WorkspaceTiện ích bổ sung cho Trình chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về từng loại, hãy xem bài viết Các loại tiện ích bổ sung.

Google Workspace Add-ons API

Với API tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể:

  • Tự động hoá quy trình kiểm thử và triển khai.
  • Thực hiện các tác vụ trong nền bằng dịch vụ lưu trữ của tiện ích bổ sung.
  • Tạo và quản lý các đợt triển khai bằng công cụ dòng lệnh.
  • Quản lý quyền triển khai cho các tài khoản dịch vụ hoặc người dùng thông thường có các quyền chi tiết của Cloud IAM.

Để biết thêm thông tin về API tiện ích bổ sung của Google Workspace, hãy xem Tài liệu tham khảo.

Thử một bắt đầu nhanh

Để xem nhanh cách hoạt động của quy trình tạo tiện ích bổ sung, hãy thử bắt đầu nhanh:

Bạn muốn xem cách hoạt động của các tiện ích bổ sung của Google Workspace?
Kênh Nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.