Package google.apps.script.type.drive

Dizin

DriveAddOnManifest

Drive eklentisinin görünümünü ve yürütülmesini özelleştiren özellikler.

Alanlar
homepageTrigger

HomepageExtensionPoint

Mevcut olduğunda bu işlem, addOns.common.homepageTrigger yapılandırmasını geçersiz kılar.

onItemsSelectedTrigger

DriveExtensionPoint

Drive'ım Doküman Listesi gibi, ilgili Drive görünümünde öğeler seçildiğinde yürütülen davranışa karşılık gelir.

DriveExtensionPoint

Drive eklentilerinin tetikleyicilerini tanımlamak için kullanılan yaygın biçim.

Alanlar
runFunction

string

Zorunlu. Uzantı noktası etkinleştirildiğinde yürütülecek uç nokta.