Emoji

Mesajlara tepki olarak kullanılan bir emoji.

JSON gösterimi
{

  // Union field content can be only one of the following:
  "unicode": string,
  "customEmoji": {
    object (CustomEmoji)
  }
  // End of list of possible types for union field content.
}
Alanlar
Birleştirme alanı content. Emojinin içeriği. content şunlardan yalnızca biri olabilir:
unicode

string

Unicode dizesiyle temsil edilen basit bir emoji.

customEmoji

object (CustomEmoji)

Yalnızca çıkış. Özel emoji.

CustomEmoji

Özel bir emojiyi temsil eder.

JSON gösterimi
{
  "uid": string
}
Alanlar
uid

string

Yalnızca çıkış. Özel emoji kaynağı için benzersiz anahtar.