Method: spaces.messages.reactions.create

Tepki oluşturup bunu bir mesaja ekler. Yalnızca unicode emoji'ler desteklenir. Örnek için Bir mesaja tepki ekleme başlıklı makaleyi inceleyin. Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir.

HTTP isteği

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Tepkinin oluşturulduğu mesaj.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}

İstek içeriği

İstek metni, Reaction öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Reaction örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.