REST Resource: spaces.messages.reactions

Kaynak: Tepki

Bir mesaja verilen tepkidir.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "user": {
    object (User)
  },
  "emoji": {
    object (Emoji)
  }
}
Alanlar
name

string

Tepkinin kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

user

object (User)

Yalnızca çıkış. Tepkiyi oluşturan kullanıcı.

emoji

object (Emoji)

Tepkide kullanılan emoji.

Yöntemler

create

Tepki oluşturup bunu bir mesaja ekler.

delete

Bir mesaja verilen tepkiyi siler.

list

Bir mesaja verilen tepkileri listeler.