Method: spaces.messages.reactions.delete

Bir mesaja verilen tepkiyi siler. Yalnızca unicode emoji'ler desteklenir. Örnek için Tepkiyi silme başlıklı makaleyi inceleyin. Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir.

HTTP isteği

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silme tepkisinin adı.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.