Method: spaces.spaceEvents.get

הפונקציה מחזירה אירוע ממרחב משותף ב-Google Chat. המטען הייעודי (Payload) של האירועים מכיל את הגרסה העדכנית ביותר של המשאב שהשתנה. לדוגמה, אם מבקשים אירוע לגבי הודעה חדשה אבל ההודעה עודכנה מאוחר יותר, השרת יחזיר את המשאב Message המעודכן במטען הייעודי (payload) של האירוע.

נדרש אימות משתמש. כדי שתוכלו לראות אירוע, המשתמש המאומת צריך להיות חבר במרחב המשותף.

לדוגמה, תוכלו להיעזר במאמר קבלת פרטים על אירועים ממרחבים משותפים ב-Google Chat.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/spaceEvents/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של האירוע במרחב המשותף.

פורמט: spaces/{space}/spaceEvents/{spaceEvent}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של SpaceEvent.

היקפי ההרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly

מידע נוסף זמין במדריך להרשאות.