Method: spaces.findDirectMessage

מחזירה את הצ'אט האישי הקיים עם המשתמש שצוין. אם לא נמצא מרחב משותף לצ'אט אישי, תוחזר השגיאה 404 NOT_FOUND. לדוגמה, ראו חיפוש צ'אטים אישיים.

האפשרות אימות משתמש מחזירה את המרחב המשותף של הצ'אט האישי בין המשתמש שצוין למשתמש שאומת.

כשמשתמשים באימות אפליקציות, ההגדרה הזו מחזירה את המרחב המשותף בין המשתמש שנבחר לבין אפליקציית Chat לשיחות.

נדרש אימות משתמש או אימות אפליקציות.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/spaces:findDirectMessage

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של המשתמש למציאת צ'אט אישי איתו.

פורמט: users/{user}, כאשר {user} הוא id של אדם מ-People API, או id של המשתמש ב-Directory API. לדוגמה, אם מספר הפרופיל ב-People API הוא 123456789, תוכלו להשתמש ב-users/123456789 בתור name כדי למצוא צ'אט אישי איתו. אחרי אימות כמשתמש, אפשר להשתמש באימייל הזה ככינוי של {user}. לדוגמה, users/example@gmail.com, כאשר example@gmail.com הוא כתובת האימייל של המשתמש ב-Google Chat.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של Space.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.