Uygulamanızı Google Workspace Marketplace SDK'sında yapılandırma

Bu sayfada, Google Workspace Marketplace'te uygulamanızı yapılandırmak ve yönetmek için Google Workspace Marketplace SDK'sını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Uygulamanızı kullanıma sunmak için Google Workspace Marketplace SDK'sında ayarlamanız gerekir. Google Workspace Marketplace SDK'sı, Google Workspace Marketplace'te uygulamanızı oluşturup kontrol etmenize olanak tanıyan bir araç setidir. Aşağıdakiler gibi Marketplace ayarlarını yönetmek için Google Workspace Marketplace SDK'sını kullanırsınız:

 • Uygulamanızın belirli bir Google Workspace kuruluşu (gizli uygulama) veya tüm Marketplace kullanıcıları (herkese açık uygulama) tarafından kullanıma sunulup sunulmadığı
 • Uygulamanızı yükleyebilecek Marketplace kullanıcılarının
 • Uygulamanızın entegre edildiği Google Workspace uygulamaları
 • Uygulamanızın gerektirdiği OAuth kapsamları
 • Uygulamayı kimin geliştirip yönettiği hakkında bilgiler

Uygulamanızı ister herkese açık ister gizli olarak yayınlıyor olun, uygulamanızı Marketplace'te yönetmek için Google Workspace Marketplace SDK'sını kullanmanız gerekir.

Google Workspace Marketplace SDK'sını etkinleştirme

Henüz yapmadıysanız Google Cloud projenizde Google Workspace Marketplace SDK'sını etkinleştirin:

 1. Google Cloud Console'u açın.
 2. Üst kısımda Proje seçin'i tıklayın. Farklı bir Google Cloud projesi zaten açıksa Cloud projelerini değiştirmek için Cloud projesi adını tıklayın.
 3. Uygulamanızın Bulut projesini seçin ve 'ı tıklayın.
 4. En üstteki arama çubuğuna Google Workspace Marketplace SDK yazın ve Enter tuşuna basın.
 5. Google Workspace Marketplace SDK sayfasını açın.

 6. Google Workspace Marketplace SDK'sı zaten etkinleştirilmemişse Etkinleştir'i tıklayın.

Google Workspace Marketplace SDK'sına uygulama ayarlarını girme

 1. Google Workspace Marketplace SDK'sını açın.
 2. Uygulama Yapılandırması sekmesine gidin.
 3. Her bölümü uygulamanızla ilgili bilgilerle doldurun. Her bir ayar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki Uygulama yapılandırma ayarları bölümüne bakın.
 4. Kaydet'i tıklayın.
 5. (İsteğe bağlı) Google Analytics'te uygulama kullanımıyla ilgili analizler alabilirsiniz. Bunu yapmak için Google Workspace Marketplace SDK'sına bir Google Analytics kimliği ekleyin.
  1. Analytics sekmesine gidin.
  2. Google Analytics kimliğinizi girin.
  3. Kaydet'i tıklayın.

Uygulama yapılandırma ayarları

Aşağıdaki referansta, Google Workspace Marketplace SDK'sının Uygulama Yapılandırması sayfasında bulunan ayarlar açıklanmaktadır.

Uygulama görünürlüğü

Google Workspace hesabı (iş veya okul kuruluşunuz tarafından oluşturulan bir hesap) kullanıyorsanız Uygulama Görünürlüğü seçeneğini görürsünüz. Bir tüketici hesabı ("@gmail.com" ile biten bir hesap) kullanıyorsanız yalnızca herkese açık olarak yayınlayabilirsiniz.

 • Herkese açık: Uygulama, alanınız dışındaki kullanıcılar tarafından bulunup yüklenebilir. Herkese açık görünürlüğü seçerseniz Google, uygulama girişinizi yayınlanmadan önce inceleyip onaylar.
 • Gizli: Yalnızca alanınızdaki kişiler uygulamanızı bulup yükleyebilir.

Liste dışı olarak yayınlamayı seçerseniz uygulama girişi göz atma veya arama sonuçlarında görünmez. Kullanıcılar uygulamanın mağaza sayfasına yalnızca doğrudan URL ile erişebilirler.

Uygulamanızın kullanıma sunulduğu ülkeleri ve bölgeleri sınırlamak istiyorsanız bunu mağaza girişini oluştururken Dağıtım bölümünde ayarlarsınız.

Yükleme ayarları

Yükleme ayarları, kullanıcıların veya Workspace yöneticilerinin uygulamanızı Google Workspace Marketplace'teki mağaza girişi sayfanızdan yükleyip yükleyemeyeceğini belirler.

 • Bireysel + Yönetici Yüklemesi (varsayılan): Uygulama, bireysel kullanıcılar ya da yöneticiler tarafından alan adları, kuruluş birimleri veya bir kullanıcı grubu tarafından yüklenebilir. Bir kullanıcının alan politikaları, bağımsız yüklemeler etkin olsa bile kullanıcının bir uygulamayı yüklemesini engelleyebilir.
 • Yalnızca Yönetici Tarafından Yükleme: Uygulama yalnızca yöneticiler tarafından alan adları, kuruluş birimleri veya bir kullanıcı grubu için yüklenebilir. Uygulamanız yalnızca yöneticiler ve Google Hesaplarına giriş yapmamış kişiler için Google Workspace Marketplace arama sonuçlarında gösterilir. Uygulamanız alan adı yüklemeyi gerektiriyorsa bu seçeneği belirleyin.

Uygulama entegrasyonu

Uygulamanızın veya eklentinizin birlikte çalışmak üzere tasarlandığı Google Workspace hizmetlerini (ör. Google Workspace Eklentisi veya Google Chat uygulaması) seçin. En az bir seçenek belirlemeniz gerekir. Bazı durumlarda, uygulama girişinize birden fazla uygulama entegrasyonu ekleyebilirsiniz. Uygulama entegrasyonlarını birlikte listeleme konusuna bakın.

Seçtiğiniz uygulama entegrasyonlarına bağlı olarak daha fazla bilgi vermeniz ve Google Cloud projenizdeki ilgili API'leri etkinleştirmeniz gerekebilir. Aşağıdaki tabloda, her biri için gereken ek kurulum bilgileri açıklanmaktadır:

Google Workspace Eklentisi (Apps Komut Dosyası)

Bir Google Workspace Eklentisi yayınlamak için eklentinin dağıtım kimliğini sağlamanız gerekir. Dağıtım kimliğini bulmak için şu adımları uygulayın:

 1. Apps Komut Dosyası düzenleyicide Google Workspace Eklentinizi açın.
 2. Dağıt > Dağıtımları yönet'i tıklayın.
 3. Dağıtım kimliğinin altında Kopyala'yı tıklayın.

Google Workspace eklentisi (Alternatif çalışma zamanı)

Google Workspace Eklentinizi, Google Apps Komut Dosyası dışında bir kodlama dilinde oluşturduysanız Google Cloud dağıtım kaynağından dağıtım kimliğini almak için bu adımları uygulayın.

 1. "Google Workspace Eklentisi" altındaki Uygulama Yapılandırması sayfasında Bulut dağıtım kaynağı kullanarak dağıt > Dağıtım'ı seçin'i tıklayın.
 2. Yayınlamak istediğiniz dağıtımı seçin.
 3. Seç'i tıklayın.

Düzenleyici Eklentisi (Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Formlar)

Düzenleyici eklentisi yayınlamak için yayınlamak istediğiniz proje komut dosyası kimliğini ve sürümünü sağlamanız gerekir.

Proje komut dosyası kimliğini bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Eklentiyi Apps Komut Dosyası düzenleyicisinde açın.
 2. Solda Proje ayarları'nı tıklayın .
 3. "Kimlikler" bölümünün altındaki komut dosyası kimliğini kopyalayın.

Sürümü bulmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Eklentiyi Apps Komut Dosyası düzenleyicisinde açın.
 2. Sağ üstte, Dağıt > Dağıtımları yönet'i tıklayın.
 3. Sürüm numarası "Yapılandırma" altındadır.

Google Chat uygulaması

Google Chat uygulaması yayınlamak için Google Chat API'yi yapılandırmanız gerekir. Uygulama yayınlama bölümüne bakın.

Drive uygulaması

Drive uygulaması yayınlamak için Drive API'yi etkinleştirmeniz ve yapılandırmanız gerekir.

Web uygulaması

Bir web uygulamasını yayınlamak için evrensel gezinme URL'sini (Google uygulamaları menüsünden web uygulamasına işaret eden URL) sağlamanız gerekir. Web uygulamanız üretim aşamasında ve tamamen çalışır durumda olmalıdır.

Mağaza Girişi sayfasını doldururken 96x96 ve 48x48 piksel boyutlarında ek simgeler sağlamanız gerekir.

Web uygulamanızı Apps Komut Dosyası'nda oluşturduysanız evrensel gezinme URL'sini almak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Apps Komut Dosyası düzenleyicide Google Workspace Eklentinizi açın.
 2. Dağıt > Yeni dağıtım'ı tıklayın.
 3. "Tür seçin" altında Web uygulaması'nı tıklayın.
 4. Seçenekleri doldurun ve Dağıt'ı tıklayın.
 5. Kopyala'yı tıklayın.

OAuth kapsamları

Uygulamanızın gerektirdiği OAuth kapsamlarının tam listesini sağlayın. Buraya girdiğiniz OAuth kapsamları, OAuth izin ekranınızda gösterdiklerinizle ve geçerliyse Apps Komut Dosyası manifestiyle eşleşmelidir.

Birden fazla uygulama entegrasyonu eklerseniz her birinin kapsamlarını Google Workspace Marketplace SDK'sı Uygulama Yapılandırması sayfasına ve OAuth izin ekranınıza eklediğinizden emin olun.

Her zaman mümkün olan en dar kapsamları kullanın (örneğin, yalnızca salt okunur bir kapsama ihtiyacınız varsa tam Drive kapsamını eklemeyin).

Apps Komut Dosyası projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kapsamlar bölümüne göz atın.

Geliştirici bilgileri

Bu alanlar uygulamanızın mağaza girişi sayfasında görünür.

Alanlar
Tüccar durumu

Tüketiciyi koruma yasaları nedeniyle, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) tüketiciler, Google Workspace Marketplace'teki satıcının tacir mi yoksa tacir olmayan mı olduğu konusunda bilgilendirilmelidir:

 • Tüccar - Tüccar bir ticaret, işletme, zanaat veya meslekle ilgili amaçlar için ya da tacir adına veya tacir adına hareket eden kişidir.
 • Tüccar olmayan - Tüccar olmayan (tüketici), profesyonel olmayan amaçlarla hareket eden bir kişidir.

Belirtilmemişse uygulamanızın mağaza girişi sayfasında "Tüccar durumu belirtilmedi" ifadesi görünür.

Geliştiricinin posta adresi

Tüccarlar için gereklidir. Tüccar olmayanlar için toplanmaz.

İşletmenizin konumu. Sizinle iletişime geçilebilecek geçerli bir posta adresi girin.

Geliştirici adı Uygulamanın yazarı olarak gösterilecek ad. Tüccarsanız ticari adınızı veya yasal adınızı belirtin.
Geliştirici web sitesinin URL'si Sizi (veya kuruluşunuzu) geliştirici olarak tanımlayan web sitesi.
Geliştirici e-posta adresi

İletişim kişisi olarak kullanılacak e-posta adresi. Uygulama girişinizde yer almaz. Aşağıdaki e-posta adresinin kullanılması için bu e-posta adresinin güncel olduğundan emin olun:

 • Google'ın geliştiriciyle iletişime geçmesi gerektiğinde (örneğin, uygulama inceleme sürecinde)
 • Mağaza Girişi sayfasında Sorun Bildirme URL'si sağlanmamışsa Düzenleyici eklentilerinden geri bildirim göndermek için.
Uygulama web sitesi URL'si İsteğe bağlı. Uygulamanızı daha ayrıntılı açıklayan web sitesi.