Publikowanie aplikacji w Google Workspace Marketplace

Na tej stronie opisujemy, jak opublikować aplikację w Google Workspace Marketplace.

Przygotowanie do procesu publikowania

Z tej sekcji dowiesz się, jak przygotować aplikację do opublikowania w Google Workspace Marketplace.

Zdecyduj, co chcesz opublikować

Aby skompilowana aplikacja była widoczna w Google Workspace Marketplace, musi ona rozszerzyć co najmniej 1 aplikację Google Workspace. Więcej informacji o typach aplikacji, które możesz tworzyć i publikować, znajdziesz w artykule Integracja aplikacji. Jeśli publikujesz aplikację Google Chat, przeczytaj artykuł Publikowanie aplikacji Google Chat, aby zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi publikowania.

Określanie odbiorców aplikacji

Aplikacje z Google Workspace Marketplace mogą być publiczne lub prywatne:

 • Publiczne: aplikacje publiczne mogą wyświetlać i instalować każdy użytkownik Google Workspace Marketplace. Aby aplikacje publiczne mogły pojawiać się w Marketplace, muszą spełniać dodatkowe wymagania dotyczące publikowania.
 • Prywatna: jeśli aplikacja została utworzona przy użyciu konta Google Workspace, możesz opublikować ją prywatnie w swojej organizacji Google Workspace. Aplikacje prywatne są dostępne tylko dla użytkowników w Twojej organizacji i są wymienione w sekcji Aplikacje wewnętrzne w Marketplace.

Po opublikowaniu aplikacji jako prywatnej lub publicznej nie możesz już zmienić tego ustawienia. Zanim opublikujesz aplikację, musisz dokładnie określić jej odbiorców.

Aplikacje publiczne: zapoznaj się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi publikowania

Jeśli planujesz opublikować aplikację publiczną, upewnij się, że spełnia ona te wymagania Marketplace:

Publikowanie aplikacji

Proces publikowania aplikacji
Rysunek 1. Proces publikowania aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Gdy utworzysz aplikację, możesz ją opublikować, wykonując te czynności:

 1. Aby skonfigurować stronę w Google Workspace Marketplace i zarządzać nią, utwórz projekt Google Cloud. Jeśli masz już utworzony projekt Cloud dla swojej aplikacji, wykorzystaj go na potrzeby swojej informacji o aplikacji.
 2. Skonfiguruj protokół OAuth w aplikacji. W przypadku aplikacji publicznych może być konieczne przesłanie ich do sprawdzenia przez OAuth.
 3. Sprawdź, czy aplikacja działa prawidłowo. Aby przetestować aplikacje publiczne, możesz skorzystać z kryteriów weryfikacji związanych z funkcjami aplikacji i wrażeniami użytkowników. Pamiętaj też, żeby mieć witrynę i logo aplikacji, ponieważ będą one potrzebne do umieszczenia aplikacji w Marketplace.
 4. Włącz pakiet SDK Google Workspace Marketplace, aby skonfigurować aplikację pod kątem widoczności, ustawień instalacji oraz rozszerzeń aplikacji Google Workspace.
 5. Utwórz stronę z informacjami o aplikacji, która wyjaśnia i promuje Twoją aplikację wśród użytkowników.
 6. Gdy skonfigurujesz i zapiszesz wszystkie wymagane ustawienia w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace, prześlij aplikację do opublikowania. W zależności od odbiorców aplikacji może ona zostać opublikowana natychmiast lub po ostatecznym sprawdzeniu:

  • W przypadku aplikacji prywatnych strona aplikacji jest od razu dostępna dla wszystkich użytkowników w organizacji Google Workspace.
  • W przypadku aplikacji publicznych jest ona sprawdzana przez Google. Gdy Google zatwierdzi Twoją aplikację, jej strona będzie dostępna dla wszystkich w Marketplace. Aby dowiedzieć się więcej o stanie aplikacji publicznej, przeczytaj artykuł Sprawdzanie stanu publikacji informacji o aplikacji.

  W przypadku wszystkich aplikacji ustawienia instalacji aplikacji określają, czy mogą ją instalować wszyscy użytkownicy, czy tylko administratorzy Google Workspace.