เกี่ยวกับ SDK ของ Google Workspace Marketplace

SDK ของ Google Workspace Marketplace คือชุดเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างและควบคุมข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace หรือสำหรับแอป Chat ใน Google Chat

Google Workspace Marketplace คือเว็บไซต์ที่แสดงส่วนเสริม Google Workspace, ส่วนเสริมเครื่องมือแก้ไข, แอปไดรฟ์และเว็บแอปที่ผสานรวมกับ Google Workspace เช่น เครื่องมือด้านความปลอดภัย, CRM, การจัดการเอกสาร และการจัดการโปรเจ็กต์

ข้อมูลแอปคือคอลเล็กชันข้อความ กราฟิก และการผสานรวมแอปที่อธิบายแอปพลิเคชันของคุณและกำหนดลักษณะที่จะแสดงภายใน Google Workspace Google ไม่เรียกเก็บค่าบริการในการจัดจําหน่ายแอปผ่าน Google Workspace Marketplace

การผสานแอป

การผสานแอปจะกำหนดลักษณะและตำแหน่งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปของคุณใน Google Workspace เช่น ส่วนเสริมของ Google ชีตจะเข้าถึงได้จากชีตและขยายฟังก์ชันของชีต แอปของคุณต้องรองรับการผสานรวมกับบริการของ Google อย่างน้อย 1 รายการ

คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลแอปใน Google Workspace Marketplace สำหรับการผสานรวมแอปต่อไปนี้

สำหรับแอปใน Chat คุณสามารถใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace เพื่อเผยแพร่แอป Chat ใน Google Chat

แสดงรายการการผสานรวมแอปเข้าด้วยกัน

คุณรวมการผสานรวมแอปบางอย่างในข้อมูลแอปของคุณได้ เช่น หากแอปของคุณปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของชีตและยังเข้าถึงได้แบบเว็บแอปอีกด้วย คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลแอปที่มีส่วนเสริมของชีตและเว็บแอปที่เพิ่มลงในเมนูแอป Google ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google Workspace ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แสดงรายการการผสานรวมแอป