Bất kể trải nghiệm lập trình của bạn là gì, bạn đều có thể hỗ trợ người dùng Google Workspace.
Sử dụng Apps Script để tạo một công thức tùy chỉnh trên Sheets, tự động hóa các thao tác dựa trên câu trả lời của Biểu mẫu, v.v.
Tạo ứng dụng Google Chat tuỳ chỉnh để nhận thông tin, gửi lời nhắc hoặc tự động hóa các thao tác.
Tạo Tiện ích bổ sung của Google Workspace để hiển thị thông tin có liên quan cùng với email, tệp hoặc lịch của người dùng.
Sử dụng Google Workspace Marketplace để tiếp cận hàng triệu người dùng và tổ chức bằng các giải pháp của bạn.
API REST giúp bạn dễ dàng tương tác với Google Workspace theo cách lập trình.
Sử dụng API Drive để tìm kiếm tệp, tải tài liệu lên và quản lý quyền đối với tệp theo phương thức lập trình.
Sử dụng API SDK dành cho quản trị viên để quản lý theo cách có lập trình các người dùng mới và người dùng hiện có, kiểm tra hoạt động hoặc nhận thông báo về tài khoản của bạn.
Sử dụng API Gmail để gửi email, lập trình chữ ký email và quản lý các chế độ cài đặt khác theo phương thức lập trình.
Sử dụng API Lịch để thêm hoặc cập nhật các sự kiện trên Lịch theo phương thức lập trình.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức