Oynatıcı Parametreleri

Genel Bakış

Bu belge, bir YouTube oynatıcısını uygulamanıza nasıl yerleştireceğinizi açıklar ve aynı zamanda yerleştirilmiş YouTube oynatıcısında mevcut olan parametreleri tanımlar.

Parametreleri IFrame sine ekleyerek uygulamanızdaki oynatma deneyimini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, autoplay parametresini kullanarak videoları otomatik oynatabilir veya loop parametresini kullanarak videonun tekrar tekrar oynatılmasını sağlayabilirsiniz. enablejsapi parametresini kullanarak oynatıcı için JavaScript API'sını da etkinleştirebilirsiniz.

Bu sayfa, şu anda tüm yerleştirilmiş YouTube oynatıcılarında desteklenen parametrelerin tümünü tanımlamaktadır. Her bir parametre tanımı, karşılık gelen parametreyi destekleyen oynatıcıları tanımlar.

Not: Yerleşik oynatıcıların en az 200 piksele 200 piksel değerinde bir görünüme sahip olması gerekir. Oynatıcı kontrolleri gösterirse görünümün minimum boyutun altına düşürmeksizin kontrolleri tamamen gösterecek kadar geniş olması gerekir. En az 480 piksel genişlik, 270 piksel uzunluğa sahip 16:9 oynatıcıları öneririz.

YouTube oynatıcısı yerleştirme

Uygulamanıza bir YouTube oynatıcısı yerleştirmek ve oynatıcı parametrelerini belirlemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki talimatların tek video yükleyen bir oynatıcının nasıl yerleştirildiğini gösterdiğini unutmayın. Aşağıdaki bölüm, oynatıcınızı oynatma listeleri ve arama sonuçları gibi diğer içerik türlerini yükleyecek şekilde nasıl yapılandıracağınızı açıklar.

<iframe> etiketleriyle IFrame yerleştirmeleri

src URL'sinin oynatıcının yükleyeceği içeriklerin yanı sıra ayarlamak istediğiniz diğer oynatıcı parametrelerini belirttiği uygulamanızda bir <iframe> etiketi tanımlayın. <iframe> etiketinin height ve width parametreleri, oynatıcının boyutlarını belirtir.

<iframe> öğesini kendiniz oluşturuyorsanız (IFrame Player API'sını kullanmak yerine) oynatıcı parametrelerini doğrudan URL'nin sonuna ekleyebilirsiniz. URL şu biçimdedir:

http://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID

Aşağıdaki <iframe> etiketi, M7lc1UVf-VE YouTube videosunu oynatacak bir 640x360 piksellik oynatıcı yükler. URL autoplay parametresini 1 olarak ayarladığından oynatıcı yüklendikten sonra video otomatik olarak oynatılır.

<iframe id="ytplayer" type="text/html" width="640" height="360"
 src="http://www.youtube.com/embed/M7lc1UVf-VE?autoplay=1&origin=http://example.com"
 frameborder="0"/>

IFrame Player API'sı ile IFrame yerleştirmeleri

Player API'sının JavaScript kodu yüklendikten sonra web sayfanıza veya uygulamanıza bir video oynatıcısı eklemek için IFrame Player API'sı talimatlarını uygulayın. Video oynatıcısını oluşturan ikinci parametre, oynatıcı seçeneklerini belirten bir nesnedir. Bu nesnenin içinde, playerVars özelliği oynatıcı parametrelerini tanımlar.

Aşağıdaki HTML ve JavaScript kodu, bir YouTube oynatıcısının ytplayer öğesinin id değerine sahip bir sayfa öğesine yerleştirildiği basit bir örneği göstermektedir. Burada belirtilen onYouTubePlayerAPIReady() işlevi, IFrame Player API'sı kodu yüklendiğinde otomatik olarak çağrılır. Bu kod, herhangi bir oynatıcı parametresini ve diğer etkinlik işleyicileri tanımlamaz.

<div id="ytplayer"></div>

<script>
 // Load the IFrame Player API code asynchronously.
 var tag = document.createElement('script');
 tag.src = "https://www.youtube.com/player_api";
 var firstScriptTag = document.getElementsByTagName('script')[0];
 firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag);

 // Replace the 'ytplayer' element with an <iframe> and
 // YouTube player after the API code downloads.
 var player;
 function onYouTubePlayerAPIReady() {
  player = new YT.Player('ytplayer', {
   height: '360',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE'
  });
 }
</script>

Oynatılacak içerikleri seçme

Yerleştirilmiş oynatıcınızı bir videoyu, oynatma listesini, kullanıcı tarafından yüklenen videoları veya belirli bir sorgu için arama sonuçlarını yükleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdaki listede bu seçenekler açıklanmaktadır:

 • Video yükleme

  Bir IFrame yerleştirmesi için yüklemek istediğiniz videonun YouTube video kimliği, IFrame'in src URL'sinde belirtilir.

  http://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID

  YouTube Data API'sını (v3) kullanıyorsanız arama sonuçlarından, oynatma listesi öğesi kaynaklarından, video kaynaklarından veya diğer kaynaklardan video kimlikleri alarak bu URL'leri program kodları yoluyla oluşturabilirsiniz. Bir video kimliği elde ettikten sonra oynatıcı URL'sini oluşturmak için yukarıdaki URL'lerde bulunan VIDEO_ID metnini bu değerle değiştirin.

 • Oynatma listesi yükleme

  listType oynatıcı parametresini playlist olarak ayarlayın. Ayrıca, list oynatıcı parametresini yüklemek istediğiniz YouTube oynatma listesi kimliğine ayarlayın.

  http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLAYLIST_ID

  PL harflerine sahip oynatma listesi kimliğini aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde en başa eklemeniz gerektiğini unutmayın:

  http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLC77007E23FF423C6

  YouTube Data API'sını (v3) kullanıyorsanız arama sonuçlarından, kanal kaynaklarından veya etkinlik kaynaklarından oynatma listesi kimlikleri alarak bu URL'leri program kodları yoluyla oluşturabilirsiniz. Bir oynatma listesi kimliği elde ettikten sonra yukarıdaki URL'de bulunan PLAYLIST_ID metnini o değerle değiştirin.

 • Bir kullanıcının yüklediği videoları yükleme

  listType oynatıcı parametresini user_uploads olarak ayarlayın. Ayrıca, list oynatıcı parametresini yüklenmiş videolarını yüklemek istediğiniz YouTube kullanıcı adına ayarlayın.

  http://www.youtube.com/embed?listType=user_uploads&list=USERNAME
 • Belirtilen bir sorgu için arama sonuçlarını yükleme

  listType oynatıcı parametresini search olarak ayarlayın. Ayrıca, list oynatıcı parametresini oynatıcının arama sonuçlarını yüklemesini istediğiniz sorgu terimine ayarlayın.

  http://www.youtube.com/embed?listType=search&list=QUERY

Parametreler

Aşağıdaki parametrelerin tümü isteğe bağlıdır.

Parameters

autoplay

Değerler: 0 veya 1. 0 varsayılandır. Oynatıcı yüklendiğinde ilk videonun otomatik oynatılıp oynatılmayacağını ayarlar.

cc_load_policy

Değerler: 1. Varsayılan değer, kullanıcının tercihine bağlıdır. 1 olarak ayarlamak, kullanıcı altyazıları kapatmış olsa bile altyazıların varsayılan olarak gösterilmesine neden olur.

color

Bu parametre, oynatıcının video ilerleme çubuğunda görüntüleyenin videoda izlediği süreyi vurgulamak için kullanılacak rengi belirtir. Geçerli parametre değerleri red ve white şeklindedir ve oynatıcı varsayılan olarak video ilerleme çubuğunda kırmızı rengini kullanır. Renk seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi için YouTube API'sı bloguna bakın.

Not: color parametresini white olarak ayarlamak, modestbranding seçeneğini devre dışı bırakır.

controls

Değerler: 0, 1 veya 2. 1 varsayılandır. Bu parametre, video oynatıcısı kontrollerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir. Bir Flash oynatıcı yükleyen IFrame yerleştirmeleri için bu aynı zamanda kontrollerin oynatıcıda ne zaman gösterileceğinin yanı sıra oynatıcının ne zaman yükleneceğini de tanımlar:

 • controls=0 – Oynatıcı kontrolleri oynatıcıda gösterilmez. IFrame yerleştirmeleri için Flash oynatıcı anında yüklenir.
 • controls=1 – Oynatıcı kontrolleri oynatıcıda gösterilir. IFrame yerleştirmeleri için kontroller anında gösterilir ve Flash oynatıcı anında yüklenir.
 • controls=2 – Oynatıcı kontrolleri oynatıcıda gösterilir. IFrame yerleştirmeleri için kontroller gösterilir ve Flash oynatıcı, kullanıcı video oynatmayı başlattıktan sonra yüklenir.

Not: 1 ve 2 parametre değerleri, benzer bir kullanıcı deneyimi sunmaya yöneliktir. Ancak controls=2, IFrame yerleştirmeleri için controls=1 üzerinde bir performans iyileştirmesi sunar. Bu iki değer, şu anda oynatıcıda video başlığının yazı boyutu gibi bazı görsel farklılıklar üretmeye devam etmektedir. Ancak, iki değer arasındaki farklılıklar kullanıcı tarafından tamamen görülmez olduğunda varsayılan parametre değeri 1 değerinden 2 değerine değişebilir.

disablekb

Değerler: 0 veya 1. 0 varsayılandır. 1 olarak ayarlamak, oynatıcı klavye kontrollerini devre dışı bırakır. Klavye kontrolleri şöyledir:

 • Boşluk Çubuğu: Oynat / Duraklat
 • Sol Ok: Geçerli videoda %10 geri git
 • Sağ Ok: Geçerli videoda %10 ileri git
 • Yukarı Ok: Sesi artır
 • Aşağı Ok: Sesi azalt

enablejsapi

Değerler: 0 veya 1. 0 varsayılandır. Bunun 1 olarak ayarlanması, Javascript API'sını etkinleştirir. Javascript API'sı ve nasıl kullanılacağıyla ilgili daha fazla bilgi için JavaScript API'sı belgelerine bakın.

end

Değerler: Pozitif bir tam sayı. Bu parametre, videonun başlangıcından itibaren saniyelerle ölçülen, oynatıcının videoyu oynatmayı durdurması gereken zamanı belirtir. Bu zamanın videonun başlangıcından beri ölçüldüğünü ve start oynatıcı parametresi ya da YouTube Oynatıcısı API'sının bir videoyu yükleme veya sıraya alma işlevlerinde kullanılan startSeconds parametresinden itibaren ölçülmediğini unutmayın.

fs

Değerler: 0 veya 1. Varsayılan değer 1, tam ekran düğmesinin gösterilmesine neden olur. Bu parametrenin 0 olarak ayarlanması, tam ekran düğmesinin gösterilmesini engeller.

hl

Oynatıcının arayüz dilini ayarlar. Parametre değeri bir ISO 639-1 iki harfli dil kodudur, ancak IETF dil etiketleri (BCP 47) gibi diğer dil giriş kodları da düzgün şekilde işlenebilir.

Bu arayüz dili, oynatıcıdaki araç ipuçları için kullanılır ve varsayılan altyazı parçasını da etkiler. YouTube'un kullanıcının bireysel dil tercihlerine ve altyazı parçalarının mevcutluğuna göre belirli bir kullanıcı için farklı bir altyazı dili seçebileceğini unutmayın.

iv_load_policy

Değerler: 1 veya 3. 1 varsayılandır. 1 olarak ayarlamak video ek açıklamalarının varsayılan olarak gösterilmesine neden olurken, 3 olarak ayarlamak video ek açıklamalarının varsayılan olarak gösterilmemesine neden olur.

list

list parametresi, listType parametresiyle birlikte, oynatıcıda yüklenecek içeriği tanımlar.

 • listType parametre değeri search ise list parametre değeri, arama sorgusunu belirtir.
 • listType parametre değeri user_uploads ise list parametre değeri, yüklenmiş videoları yüklenecek YouTube kanalını tanımlar.
 • listType parametre değeri playlist ise list parametre değeri bir YouTube oynatma listesi kimliğini belirtir. Parametre değerinin başına, PL harflerine sahip oynatma listesi kimliğini aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi eklemeniz gerekir.
  http://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLC77007E23FF423C6

Not: list ve listType parametreleri için değer belirtirseniz IFrame yerleştirme URL'sinin bir video kimliği belirtmesi gerekmez.

listType

listType parametresi, list parametresiyle birlikte oynatıcıda yüklenecek içeriği tanımlar. Geçerli parametre değerleri: playlist, search ve user_uploads.

list ve listType parametreleri için değer belirtirseniz IFrame yerleştirme URL'sinin bir video kimliği belirtmesi gerekmez.

loop

Değerler: 0 veya 1. 0 varsayılandır. Tek bir video oynatıcısı durumunda 1 ayarı, oynatıcının ilk videoyu tekrar tekrar oynatmasına neden olur. Bir oynatma listesi oynatıcısı (veya özel oynatıcı) durumunda oynatıcı, tüm oynatma listesini oynatır ve ilk videodan baştan başlar.

Not: Bu parametrenin AS3 oynatıcısı ve AS3 veya HTML5 oynatıcıyı yükleyebilen IFrame yerleştirmeleri desteği sınırlıdır. Şu anda loop parametresi, playlist parametresiyle birlikte kullanıldığında yalnızca AS3 oynatıcısında çalışmaktadır. Tek bir videoyu döndürmek için loop parametre değerini 1 olarak, playlist parametre değerini ise Oynatıcı API URL'sinde önceden belirtilmiş aynı video kimliğine ayarlayın.
http://www.youtube.com/v/VIDEO_ID?version=3&loop=1&playlist=VIDEO_ID

modestbranding

Bu parametre, YouTube logosunu göstermeyen bir YouTube oynatıcısını kullanmanıza izin verir. YouTube logosunun kontrol çubuğunda gösterilmesini önlemek için parametre değerini 1 olarak ayarlayın. Kullanıcının fare imleci oynatıcının üzerine geldiğinde duraklatılmış bir videonun sağ üst köşesinde küçük bir YouTube metin etiketinin gösterilmeye devam edeceğini unutmayın.

origin

Bu parametre, IFrame API'sı için fazladan güvenlik önlemi sağlar ve yalnızca IFrame yerleştirmeleri için desteklenir. IFrame API'sını kullanıyorsanız, yani enablejsapi parametre değerini 1 olarak ayarlıyorsanız etki alanınızı her zaman origin parametre değeri şeklinde belirtmeniz gerekir.

playlist

Değer, oynatılacak video kimliklerinin virgülle ayrılmış bir listesidir. Bir değer belirtirseniz oynatılan ilk video, URL yolunca belirtilen VIDEO_ID olur ve playlist parametresinde belirtilen videolar daha sonra oynatılır.

playsinline

Bu parametre, videoların iOS üzerindeki bir HTML5 oynatıcısında satır içinde mi yoksa tam ekran olarak mı oynatılacağını kontrol eder. Geçerli değerler şunlardır:

 • 0: Bu değer, tam ekran oynatmaya neden olur. Şu anda varsayılan değer budur, ancak değişime tabidir.
 • 1: Bu değer, allowsInlineMediaPlayback özelliği TRUE olarak ayarlı şekilde oluşturulmuş UIWebViews öğesi için satır içi oynatmaya neden olur.

rel

Değerler: 0 veya 1. 1 varsayılandır. Bu parametre, ilk videonun oynatılması sona erdiğinde oynatıcının ilgili videoları göstermesinin gerekip gerekmediğini ifade eder.

showinfo

Değerler: 0 veya 1. 1 bu parametrenin varsayılan değeridir. Parametre değerini 0 olarak ayarlarsanız oynatıcı, video oynatılmaya başlamadan önce video başlığı ve yükleyici gibi bilgileri göstermez.

Oynatıcı bir oynatma listesi yüklüyorsa ve parametre değerini açıkça 1 olarak ayarladıysanız yükleme sırasında oynatıcı, oynatma listesindeki videolar için de küçük resimleri gösterir. Bu işlevin, bir oynatma listesi yükleyebilecek tek oynatıcı olduğundan yalnızca AS3 oynatıcısı için desteklendiğini unutmayın.

start

Değeler: Pozitif bir tam sayı. Bu parametre, oynatıcının videoyu videonun başlangıcından itibaren belirlenen bir saniyede oynatmaya başlamasına neden olur. seekTo işlevine benzer olarak, oynatıcının belirttiğiniz zamana en yakın kareyi arayacağını unutmayın. Bu, oynatma başının bazen istenen zamandan çok az önce, genellikle iki saniyeden fazla olmayacak şekilde arayabileceği anlamına gelir.

Düzeltme geçmişi

October 14, 2014

July 18, 2014

 • The new hl parameter can be used to set the player's interface language. The interface language is used for tooltips in the player and also affects the default caption track. The selected caption track may also depend on the availability of caption tracks and user's individual language preferences.

  The parameter's value is an ISO 639-1 two-letter language code, though other language input codes, such as IETF language tags (BCP 47) may also be handled properly.

 • The definition of the playsinline parameter, which only affects HTML5 players on iOS, has been modified slightly. The definition now notes that setting the parameter value to 1 causes inline playback only for UIWebViews created with the allowsInlineMediaPlayback property set to TRUE.

January 28, 2014

 • The playsinline parameter controls whether videos play inline or fullscreen in an HTML5 player on iOS. Setting the value to 1 causes inline playback.

 • The Selecting content to play section has been updated to explain how to find YouTube video IDs and playlist IDs using the YouTube Data API (v3) rather than the older API version.

 • The controls parameter's definition has been updated to reflect the fact that the parameter value only affects the time that the Flash player actually loads in IFrame embeds. In addition, for IFrame embeds, the parameter value also determines when the controls display in the player. If you set the parameter's value to 2, then the controls display and the Flash player loads after the user initiates the video playback.

May 10, 2013

This update contains the following changes:

July 20, 2012

This update contains the following changes:

 • The definition of the controls parameter has been updated to reflect support for a parameter value of 2 and to explain that, for AS3 players, the parameter value determines the time when the Flash player actually loads. If the controls parameter is set to 0 or 1, the Flash player loads immediately. If the parameter value is 2, the Flash player does not load until the video playback is initiated.

June 5, 2012

This update contains the following changes:

 • The HTML5 player now supports the color, modestbranding, and rel parameters, and the definitions for these parameters have been updated accordingly.

 • The definition of the showinfo parameter has been updated to explain how that if the player is loading a playlist, and you explicitly set the parameter value to 1, then, upon loading, the player will also display thumbnail images for the videos in the playlist. Note that this functionality is only supported for the AS3 player since that is the only player that can load a playlist.

May 4, 2012

This update contains the following changes:

 • The showinfo parameter's definition has been updated to reflect the fact that the HTML5 player supports this parameter.

May 3, 2012

This update contains the following changes:

 • The new end parameter specifies the time, measured in seconds from the start of the video, when the player should stop playing a video. Note that the time when playback is stopped is measured from the beginning of the video and not from the value of either the start player parameter or the startSeconds parameter, which is used in YouTube Player API functions for loading or queueing a video.

March 29, 2012

This update contains the following changes:

 • The new Embedding a YouTube player section explains different ways to embed a YouTube player in your application. This section covers manual IFrame embeds, IFrame embeds that use the IFrame Player API, and AS3 and AS2 object embeds. This section incorporates information from the old Example usage section, which has been removed.

 • The new Selecting content to play section explains how to configure the player to load a video, a playlist, search results for a specified query, or uploaded videos for a specified user.

 • The new list and listType parameters let you specify the content that the player should load. You can specify a playlist, a search query, or a particular user's uploaded videos.

 • The definitions of the fs and rel parameters have been updated to more clearly explain the default parameter values for the AS3 player.

 • The border, color1, egm, hd, and showsearch parameters, which are all only supported for the deprecated AS2 Player API, have been moved to a new section named deprecated parameters only used in the AS2 Player API.

 • The document no longer provides a way to filter the parameter list to only display parameters supported in either the AS3, AS2, or HTML5 player. Instead, each parameter definition has been updated to identify the players that support that parameter.

August 11, 2011

This update contains the following changes:

 • The new theme and color parameters let you customize the appearance of the embedded player's player controls. See the YouTube API blog for more information.

June 8, 2011

This update contains the following changes:

 • The new modestbranding parameter lets you use a YouTube player that does not show a YouTube logo. As of this release, the parameter was only supported for the AS3 embedded player and for IFrame embeds that loaded the AS3 player. As of June 5, 2012, the HTML5 player also supported this parameter.

February 14, 2011

This update contains the following changes:

 • The documentation has been updated to note that the AS2 Player API has been deprecated. The deprecation of the AS2 Player API was actually announced on October 14, 2009.

February 3, 2011

This update contains the following changes:

 • The documentation has been updated to identify parameters supported in the HTML5 (IFrame) embedded player.

 • The document now displays all of the parameters supported in any of YouTube's embedded players (HTML5, AS3, AS2).

 • The following parameters are supported in the AS2 player but have been deprecated for the newer AS3 and HTML5 players: border, color1, color2, egm, hd, and showsearch.

  In addition, the loop parameter has limited support in the AS3 player and in IFrame embeds, which could load either an AS3 or HTML player. Currently, the loop parameter only works in the AS3 player when used in conjunction with the playlist parameter. To loop a single video, set the loop parameter to 1 and set the playlist parameter value to the same video ID already specified in the Player API URL:

  http://www.youtube.com/v/VIDEO_ID?version=3&loop=1&playlist=VIDEO_ID

  Similarly, the controls and playlist parameters are supported in the AS3 and HTML5 players but are not and will not be supported in the AS2 player.

  As noted above, IFrame embeds can load either an AS3 or HTML5 player. Though some parameters are not supported in both players, an IFrame embed that loads the AS3 player will support all parameters that work with that player and ignore all other parameters. Similarly, an IFrame embed that loads the HTML5 player will support all parameters that work with that player while ignoring all other parameters.

 • The parameter list has been updated to include the autohide parameter, which indicates whether the player's video controls will automatically hide after a video begins playing.

 • The parameter list has been updated to include the controls parameter, which indicates whether the player's video controls will display at all. (Player controls do display by default.)

 • The parameter list has been updated to include the playlist parameter, which specifies a comma-separated list of video IDs to play.

 • The definition of the fs has been updated to note that the fullscreen option will not work if you load the YouTube player into another SWF.

 • The example at the end of the document has been updated to use the embedded AS3 player instead of the embedded AS2 player. The parameters used in the example have also been updated to only include parameters that the AS3 player supports.

  In addition, the instructions for constructing the URLs that contain player parameters have been updated to reflect the URL formats used by the AS3 and AS2 embedded and chromeless players as well as by the HTML5 player.