Persyaratan Layanan untuk Layanan API YouTube (EMEA)

Catatan: Mematuhi Kebijakan Developer YouTube memberikan panduan dan contoh untuk membantu Anda memastikan bahwa klien API Anda mengikuti bagian tertentu Persyaratan dan Kebijakan Layanan YouTube API (TOS API). Panduan ini menawarkan insight tentang cara YouTube menerapkan aspek-aspek tertentu dari TOS API, tetapi tidak menggantikan dokumen yang sudah ada.

Layanan YouTube API Servicevoorwaarden is een juridisch document waaraan u zich dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Neem het regelmatig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Anda dapat membuat feed RSS dan membuat konten secara optimal di YouTube API Services Servicevoorwaarden. Bij het doornemen van de volgende YouTube API Services hieronder en door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de YouTube API Services, dient u het volgende in gedachten te houden:

YouTube-gemeenschap van makers, kijkers, content rechthebbenden en adverteerders is erg belangrijk voor ons. Wij bieden de YouTube API Services ontwikkelaars in staat te stellen om ervaringen te creëren die waarde toevoegen aan het Ecosysteem van YouTube en zijin gebruikers. Indie uw implementasi in strijd is met YouTube API Services Servicevoorwaarden of een negatief effect heeft op de YouTube-gemeenschap, kunnen kami mengalaminya en verboden opleggen op uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

Bedankt,
—Tim Layanan YouTube API

Layanan YouTube API Servicevoorwaarden

Anda akan mengakses Layanan YouTube API. Layanan YouTube API (zoals hieronder uizengezet) worden u aangeboden door YouTube LLC, gevestigd te 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 ("YouTube", "wij", "ons", dari "onze" te noemen). Deze YouTube API Services Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") is een juridisch document waaraan u zich te allen tijde dient te houden bij de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services. Kata-kata "YouTube API Services" di bagian (i) Layanan YouTube API (bijv. YouTube Data API Service (YouTube Reporting API Service) beschikbaar gesteld door YouTube, waaronder die YouTube API Services beschikbaar gesteld op de YouTube Ontwikkelaarswebsite (zoals hieronder gedefinieerd), (ii) documentasi, informatie, gegevens, materialen, voorbeeld Pintu berada di bagian atas Layanan API YouTube yang dibuat untuk membantu orang-orang bekerja dengan Layanan API YouTube saat pintu YouTube, yang artinya adalah orang yang menemukan Overeenkomst (zoals hieronder uizengezet).

 1. Begrippen. Deze gedefinieerde termen zullen de volgende betekenissen hebben:

  1. Onder Aangesloten entiteiten wordt verstaan een entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van YouTube, waaronder.
  2. Onder API Client wordt verstaan een website of softwareapplicatie (inklusief een mobiele applicatie) ontwikkeld door u, die toegang biedt tot of gebruik maakt van de YouTube API Services.
  3. Onder Ontwikkelaarsbeleid wordt verstaan het beleid met betrekking tot de YouTube API Services momeneel vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies u en uw API Client(s) dienen te voldoen, nareast alle and YouTube API
  4. Persoonsgegevens heeft de betekenis die aan die term is gegeven in internationale wetten van EU Lidstaten welke een applyatie zisend van de Europese DataProtectie Richtlij 95/46/EC zoals van tijd tot tijd kan worden geupdated, ge
  5. Onder YouTube Merkeigenscthese wordt verstaan de handelsnamen, merken, dienstmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenscterjadi van YouTube.
  6. Onder YouTube Merkrichtlignen wordt verstaan de YouTube API Services Merkrichtlignen momeneel te vinden op https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines.
  7. akan membuka YouTube Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan enige informatie van YouTube of haar Aangesloten entiteiten aan u verstrekt in verband met uw bezoek aan of gebruik van de YouTube API Services, maar exclusiefinformatie die u on
  8. Onder YouTube Ontwikelaarswebsite wordt verstaan de ontwikkelaarswebsite van YouTube inklusif dari webpagina's die timeeel vinden zijin op https://developers.google.com/youtube
  9. Onder YouTube Richtlignen wordt verstaan de richtlignen of andere documentatie gepubliceerd op de YouTube Ontwikkelaarswebsite inclusief de YouTube Merkrichtlignen.
  10. Onder YouTube Voorwaarden wordt verstaan de YouTube Servicevoorwaarden momeneel te vinden op https://www.youtube.com/t/terms.
 2. De Overeenkomst.

  2.1 Onderdelen van de Overeenkomst. De Overeenkomst bestaat uit het volgende:

  1. deze Servicevoorwaarden;
  2. het Ontwikkelaarsbeleid;
  3. dari YouTube Richtlignen;
  4. de reference u en uw Klien API(s) toegewezen door YouTube of Google;
  5. de Google Software Principes, momeneel te vinden op http://www.google.com/corporate/software_principles.html; id
  6. YouTube Voorwaarden.

  2.2 Gebruiksvoorwaarden. Lees voordat u de YouTube API Services opent of gebruikt, de documenten waaruit de Overeenkomst bestaat zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Indie u niet akkoord gaat met een onderdeel van de Overeenkomst, heeft u niet onze toestemming voor het openen of gebruiken van de YouTube API Services.

  2.3 Wijziging van de Overeenkomst. YouTube kan de Servicevoorwaarden of andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat te allen tijde wijzigen. Anda dapat membuat kalender YouTube jika ada dokumen di https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (of een opvolgende URL), id YouTube zriftal u YouTube zal u op de hoogte brengen van de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, de wijzigingen zisend niet met terugwerkende kracht van toepassing en zullen niet eerder dan 30 dagen na de bekendmaking in. Echter, wijzigingen die specifiek betrekking hebben op een nieuwe fungsionaliteit of wijzigingen aangebracht om juridische redenen kunnen onmiddellijk na kennisgeving in werking treden. Als u niet instemt met enige wijziging in de Overeenkomst, dient u de Overeenkomst op te zeggen. YouTube zal u insighteren over uw opzeggingsrecht en hoe u dat moet doen. Als u niet uitdrukkelijk beëindigt, zullen de voortdurende toegang tot of gebruik van de YouTube API Services door u of uw API Client(s), inclusief uw voortdurende ontwikkelingsactiviteiten met YouTube API

  2.4 Voorrang. Indie er sprake is van strijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat met betrekking to YouTube API Services, dan hebben deze Servicevoorwaarden voorrang.

 3. Toegestane toegang tot en gebruik van de YouTube API Services.

  3.1 Naleving van de Overeenkomst. U en uw API Client(s) zullen API (i) te allen tijde voldoen aan de Overeenkomst bij het openen of gebruiken van de YouTube API Services; (ii) alleen de YouTube API Services openen (of trachten te openen) om uw API Client(s) te aktif YouTube kan uw toegang tot of gebruik van ieder deel van de YouTube API Services (inklusief referentie aan u toegewezen door u of uw API Client(s)) opschorten of beëindigen, aanvullende vereisten en beperkingen opleggen, of YouTube

  3.2 Niet-bevoegde personen. Jika Anda ingin membayar layanan YouTube API yang telah tersedia untuk digunakan di YouTube API yang telah dibuka (i) u ni ui niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om een bindend contract ons af te sluiten, dari (ii) u e

  3.3 Aanvaarding namens anderen. Indien u de YouTube API Services gebruikt namens iemand anders (zoals een werkgever), verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon of entiteit te binden aan de Overeenkomst en door de Overeenkomst te aanvaarden, doet

 4. Registratie. Om de YouTube API Services te openen en gebruiken kunt u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken (zoals identificatie- of contactgegevens) als onderdeel van het registratieproces, of YouTube als onderdeel van uw We kunnen de informatie bewaren tot we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld voor contractuele doeleinden en integriteitsbewaking. Privacybeleid Anda juga dapat diakses melalui https://www.google.com/policies/privacy/, jika Anda ingin membantu menyelesaikan masalah privasi API YouTube.

 5. Membuat van wetten. U en uw API Client(s) zullen (i) zich houden aan alle van toepassing zicnde wetten, regels en voorschriften, en (ii) YouTube API Services niet openen of gebruiken op een manier die dergelijke wetten, regels en voorschriften, en (ii) YouTube API Services niet openen of gebruiken op een manier die dergelijke wetten, regels en voorschriften Zonder het voorgaande tebeperken, zult u niet distribueren of toegang bieden aan uw API Client(s) op een manier mati in strijd is met exportcontrole- of handelswetten van de Verenigde Staten.

 6. Klien API en toezicht. YouTube mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan u toezicht houden op uw API Client(s) en deze beoordelen eninspecteren, en uw toegang tot en gebruik van de YouTube API Services toezien en controleren, om kwazeter

 7. Gebruikersprivacy id Klien API. Zonder af te doen aan Artikel 5 (Naleving van wetten), voldoet u aan alle van toepassing zijinde privacywetten en -voorschriften, waaronder die regelgevingen die Persoonsgegevens toepassen. Iedere API Client zal zich houden aan een gepubliceerd privacybeleid en zal deze verstrekken, welke duidelijk en nauwkeurig aan zijin gebruikers beschrijft welke gebruikersinformatie u en uwver API Client inziet

 8. Beveiliging. Jika Anda ingin membayar API Client(s) gegevens mogen inzien dari gebruiken, YouTube API Client(s) uzelf en anderen die namens u handelen verplichten om passende administratieve, organisatorische techniske control

 9. Kennisgevingen aan gebruikers.

  9.1 kennisgeving.

  1. Als u voor uw API-client(s) gebruikmaakt van een YouTube API-service waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar sites, apps, services of producten van YouTube, moet op het scherm of venster waartikop de eindgebruiker word upload

   'Door op 'Uploaden' te klikken, geeft u aan dat de content die u uploadt in overeenstemming is met de Servicevoorwaarden van YouTube (inklusief de Communityrichtlicnen van YouTube), zoals vermeld op [voeg de juiste URL toe uitgraaf de volgen]. Zorg dat u geen inbreuk maakt op de auteursrechten of privacy van anderen.'

   Als de upload wordt uitgevoerd op een desktopcomputer of een ander niet-mobiel apparaat, is the relevante URL https://www.youtube.com/t/terms. Als de upload wordt uitgevoerd op een mobiel apparaat, is de relevante URL http://m.youtube.com/terms.

  2. Op dasar van artikelen 9.1(iii) en (iv) hieronder moeten API-client(s) waarmee gebruikers video's kunnen uploaden naar website, apps, services of product van YouTube, iedere gebruiker de optie bieden om de video's te uploaden naar YouTube Als gebruikers ook video's naar uw YouTube-kanaal kunnen uploaden via uw API-client(s), (i) moeten de voorwaarden van uw licentie voor de desbetreffende video's duidelizejken vermeld, inclusief

  3. A Jika Anda mencari API di Google Cloud, Anda dapat mencarinya di berbagai aplikasi Google Cloud. Ook (b) worden YouTube API-schrijfbewerkingen (inclusief, maar niet beperkt tot, content uploaden, reageren enplaylist maken/delen) door gebruikers van een Bekende op typeeren gerichte API-client niet geímplementeerd in sites, apps, services en Lihat artikel III.J (Op typeseren gerichte API-clients) van het Beleid voor ontwikkelaars.

  4. Als uw API-client geen API-client API-client yang akan digunakan untuk meng-{i>tar <i}file {i>app <i}dan {i>API-client <i}dan{i> <i}seperti YouTube Hier vindt u meer informatie over hoe u bepaalt of uw content voor sorteren is gemaakt.

  9.2 Kennisgeving aan Europese gebruikers. Voor gebruikers in de Europese Unie dienen u en uw API Client(s) te voldoen aan het EU Beleid inzake Gebruikerstoestemming, momeneel te vinden op http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

 10. Merkeigenscterjadi en toewijzing.

  10.1 Licentieverlening. YouTube verleent u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, herroepelijke en beperkte licentie om YouTube Merkeigensc alias

  10.2 Beperkingen. Alle gebruik van de YouTube Merkeigenscterjadi (waaronder bijbehorende goodwill)komt sepuluh goede van YouTube. Anda akan terus menikmati YouTube jika Anda ingin berhenti berlangganan YouTube dan YouTube akan memberikan lebih banyak manfaat. Anda telah membuat YouTube baru yang akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda di YouTube

  10.3 Toeschrijving. Klien API Alle telah melakukan banyak hal dalam overeenstemming bertemu YouTube Merkrichtlicnen en deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) bij het gebruiken van de YouTube MerkeigenscBayangkan. YouTube atau YouTube Merkrichtlicnen di YouTube Merkrichtlijinen dari apa yang ada di YouTube akan ditampilkan di YouTube. YouTube akan meminta lebih banyak informasi tentang konten YouTube yang mungkin Anda beli di YouTube.

 11. Eigendomsaanduidingen. U zult geen servicevoorwaarden van YouTube of Google of enige links naar of kennisgevingen over die voorwaarden verwijderen, of enig auteursrecht, merk of andere eigendomsaanduiding verwijderen of veranderen; onleesbaar maken of veranderen; In het geval dergelijke aanduidingen niet verschijinen op of niet worden verstrekt via de YouTube API Services, gaat u akkoord om dergelijke kennisgevingen weer te geven, overeenkomstig de YouTube Merkrichtlicnen, voor zover van topassing.

 12. Rechten van derden. U en uw API Client(s) zullen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, privacyrecht of recht op publiciteit en deze

 13. Publikasikan. YouTube mag gebruik maken van de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijke naam bij personen), productnamen of logo’s in presentaties, marketingmaterialen, klantenenlijsten, financiële verslagen, websitevermeldingen van zoekenen, on marketing case. Anda melihat YouTube en haar Aangesloten entiteiten een niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de naam van uw bedrijf of organisatie (of persoonlijk naam bijeven personen), product Anda telah membuat perusahaan terbuka untuk layanan YouTube API yang didukung oleh layanan YouTube API, di mana mereka bekerja sebagai sponsor utama YouTube, YouTube, YouTube, dan YouTube.

 14. Wijziging van de YouTube API Services.

  14.1 Recht om te wijzigen. YouTube is steeds aan het innoveren en als onderdeel van deze voortdurende innovatie kan YouTube API te allen tijde en zonder kennisgeving of aankondiging enig examples van de YouTube API Services wijzigen of stopzetten API (waaronder enige API), YouTube zal proberen om u een redelijke waarschuwing vooraf te geven of een vooraankondiging te doen.

  14.2 Wijzigingen bertemu terugwerkende kracht. In i

  14.3 Bijzondere voorwaarden. Bijzondere voorwaarden zijin van toepassing op bepaalde versies van de YouTube API Services die worden geïdentificeerd als "Subject API Services" op https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services. YouTube zal redelijke inspanningen doen om de softwarecode voor de Subject API Services te handhaven voor een jaar vanaf 10 februari 2017,

  1. YouTube bij wet, rechterlijk bevel of betrekking met derden (inklusief wijzigingen in de wet of betrekkingen) verplicht is om die wijzigingen eerder aan te brengen;
  2. tenzij het zou kunnen leiden tot privacy-, veiligheids- of ander risico, of aanzienlijke Economische of material technische last; of
  3. behalve voor eigenscterjadi opgenomen in de Subject API Services die niet of the niet meer beschikbaar zijin op of via de YouTube producten, diensten, applicaties of website (bijv. www.youtube.com, YouTube mobiele applicatie), met uitzondering van de YouTube API Services.

  Na 10 februari 2017 kan YouTube de Subject API Services aanpassen of stopzetten, overeenkomstig Artikel 14.1 en 14.2hierboven.

 15. Kuota Verbruik. YouTube kan te allen tijde een quotum vaststellen voor het verbruik van YouTube API Services, zoals toegepast op enige specifieke YouTube API Services-gebruiker of API Clients, een categorie gebruikers of API Clients, of alle gebruikers of API Clients, dari semua developer Klien API. U en uw API Client(s) zullen niet, en zullen niet proberen om verbruik- of quotabeperkingen te overschrijden of omzeilen. YouTube kan aanvullende vereisten vaststellen die betrekking hebben op het verbruik of quota, bijvoorbeeld in het Ontwikkelaarsbeleid.

 16. Geen impliciete rechten.

  16.1 Eigendom. Conform de overeenk Conform de overeenkomst tussen u en YouTube, behoudt u alle rechten op, titel, belangen en eigendom van uw API Client(s), met uitzondering van enig YouTube Eigendom.

  16.2 Geen andere rechten. Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermelde rechten, verleent YouTube u geen andere rechten of licenties op (hetzij uitdrukkelijk, impliciet, uit hoofde van het estopers-begindom of YouTube) dan YouTube

  16.3 Licenties gen dari konten yang diperbarui. Zonder af te doen aan het algemene karakter van het vorenstaande worden er geen rechten of licenties verleend op grond van octrooien in het bezit van of beheerd door YouTube of haar Aangesloten entiteiten YouTube. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijin voorbehouden aan YouTube.

 17. Pengecualian Niet. De Overeenkomst sangat eksklusif. Anda telah mencari cara untuk mengakses YouTube API yang tersedia di situs web, aplikasi, produk yang dapat diakses dari zullen ontwikkelen, die concurreren met de YouTube API Services of Andere product of diensten, id YouTube memberi tahu secara langsung

 18. Vertrouwelijkheid. Komunitas YouTube bertemu dengan Layanan API YouTube yang mencakup YouTube Vertrouwelijke Informatie bevatten. YouTube akan memperbaiki YouTube API yang akan digunakan oleh orang-orang di YouTube yang akan digunakan oleh orang-orang yang mencarinya di YouTube API Services.

 19. Jaminan mencantumkan pernyataan penyangkalan.

  19.1 Naleving van de Overeenkomst. Iedere partij garandeert de andere dat zij redelijke deskundigheid en zorg zal gebruiken bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

  19.2 Gantungan gen. YouTube haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkomst, software, of andere goederen of diensten geleverd door YouTube dari haar Aangesloten entiteiten uit hoofde van de Overeenkost.

  19.3 Pernyataan penyangkalan persetujuan. Onderworpen aan Artikel 20.1(a) (Aansprakelijkheidsbeperking) zijin alle impliciete voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (waaronder alle impliciete voorwaarden met betrekking voorwaarden kwaliten, garanties of andere voorwaarden) YouTube dari haar Aangesloten entiteiten garanderen u in het bijzonder niet dat:

  1. dari Layanan YouTube API zullen voldoen aan uw eisen;
  2. de YouTube API Services ononderbroken, tijdig, beveiligd of storessvrij zullen zijin;
  3. de YouTube API Services nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, voortdurend of anders geldig zullen zijin; dari
  4. enige fouten in de werking of fungsionaliteit van enig aspek van de YouTube API Services, waaronder software, code, inhoud (inklusief audiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat u enig van de YouTube API Services, waaronder software, code, inhoud (inklusief audiovisuele inhoud), gegevens, ondersteuning of iets anders wat u en uw API Client(s) geleverder wordt als, YouTube API

  19.4 Pakaian luar gen. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, onderworpen aan Artikel 20.1(a)(ii), zal geen advies of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, door u ontvangen van YouTube, haar Aangeslotuien vereiten part of YouTube

  19.5 API-gegevens. De content aangeboden als deel van API gegevens omvat video's, audio, afbeeldingen, foto's, tekst, interactionieve functies, software en ander materiaal, waaronder muziek, geluid, opmerkingen, script en audiovisuele combinaties. YouTube adalah konten video yang telah diupload ke YouTube API-gegevens worden door u en uw API Client(s) naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zij voor enige schade aan eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zij voor enige schade aan eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordelijk zijin voor enige schade aan eigen goeddunken en op eigen risico verkregen en u zult volledig verantwoordeli J

  19.6 Diensten van derden. Daarnaast kunnen de YouTube API Services links naar externe sites en online diensten bevatten die niet het eigendom zijin van YouTube of door YouTube beheerd worden. YouTube membantu Anda mengontrol situs web yang online dan online.

 20. Beperking van Aansprakelijkheid.

  20.1 Beperkingen.

  1. Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van elk van de partijen uitsluiten of beperken voor:

   1. dood of persoonlijk Allowel als gevolg van nalatigheid van één van de partijen of hun bedienden, agenten of werknemers;
   2. penipu penipuanuleuze voorstelling van zaken;
   3. verplichtingen op grond van Artikel 21 (Vrijwaring); dari
   4. zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

  2. .

  20.2 Aanvullende beperkingen. Video 20.1 is the YouTube's totale aansprakelijkheid op grond van of in verband met deze Overeenkomst (hetzij in contract, onrechtmatige daaders)

 21. Vrijwaring.U zult YouTube en haar Aangesloten entiteiten, directeuren, functionarissen, werknemers en gebruikers vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, vergoedingen (waaronder juridische) prosedur

  1. de toegang tot of het gebruik van de YouTube API Services door u, degenen mati namens u handelen, uw API Client(s) dari enige van uw gebruikers;
  2. daadwerkelijke of vermeende schending van de Overeenkomst (of een deel daarvan) door u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s) of enige van uw gebruikers, inclusief daadwerkelijke of vermeende
  3. enige content, gegevens, technologie of materialen verstrekt of bijgedragen door of via u, degenen die namens u handelen, uw API Client(s), enige van uw gebruikers en niet door YouTube en haar Aangesloten entiteiten.

  YouTube kan geheel naar eigen goeddunken ervoor kiezen om u aan te wijzen voor de verdediging van de Vordering waarvoor u verplicht bent om YouTube en haar Aangesloten entiteiten te vanijwaren uit ho2. Indien de verdediging of schikking door u is opgenomen, kan YouTube op ieder momen daarna haar eigen reporting aanwijzen (op eigen kosten); of kan YouTube de verdediging en schikking van een dergelijke Vordering overnemen. Anda harus mencari cara {i>vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke <i}untuk melihat YouTube. Beide partijen zullen redelijke ondersteuning bieden aan de ander, zoals nodig kan zij om een betreffende Vordering te verdedigen.

 22. Rechterlijke maatregelen. Anda telah mencari cara agar orang lain dapat mengakses YouTube jika telah melakukan sesuatu di YouTube agar saya dapat menyelesaikan pekerjaannya. Anda akan mendapatkan lebih banyak berita yang dapat Anda terima dari YouTube jika Anda ingin membayar tagihan listrik secara permanen.

 23. Niet-uitoefening. Jika Anda ingin membayar layanan YouTube jika Anda ingin membayar layanan YouTube (3) jika Anda ingin membayar YouTube jika Anda ingin membayarnya jika Anda membayar YouTube. YouTube - YouTube of Google Inc.

 24. Beëindiging.

  24.1 Beëindiging door u. YouTube API Services stop te zetten (waaronder het stopzetten van de toegang en gebruik dor uw toegang tot of gebruik van de YouTube API Services stop te zetten). Anda dapat membuat YouTube API yang memenuhi syarat untuk membayar layanan YouTube API yang ada di YouTube.

  24.2 Menggunakan pintu YouTube. Niettegenstaande iets waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, behoudt YouTube zich het recht voor om te allen tijde (i) toegang tot of gebruik van enigen APIs van de YouTube API Services door u, uw API Client(i) Anda akan menemukan artikel yang bagus dalam artikel yang akan membantu orang-orang menyelesaikan pekerjaannya di YouTube dan YouTube akan memperbaiki iklan Anda di YouTube. Kami akan meminta Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Anda di seluruh dunia.

  24.3 Effect van de beëindiging. YouTube API Services menyediakan layanan YouTube API yang dapat diakses dari semua orang di YouTube. Op verzoek van YouTube zult u de verwijdering van alle YouTube API Services (inklusief alle API-gegevens) en YouTube Vertrouwelijke Informatie die u in uw bezit hebt of die u beheert, schriftelijk certificeren en dit gegevens doors YouTube kan onafhankelijk communiceren met iedere eigenaar van een account van wie het account/de accounts geassocieerd is/zijin met de referenties toegewezen aan u of uw API Client(s), om kennis te geven van zowel de schorsing geven van zowel de schorsing

  24.4 Beëindiging van ondersteuning of aanpassingsinspanningen. Indien YouTube ervoor kiest om u of uw API Client(s) ondersteuning of aanpassing te bieden voor de YouTube API Services, kan deze ondersteuning of aanpassingsinspanning worden opgeschort of beëindigd door YouTube, op elk gewenst moment en

  24.5 Geen verplichting om te leveren. YouTube kini siap digunakan dengan layanan yang lebih lengkap dari YouTube. Kami telah memastikan bahwa Anda dapat mengakses YouTube API jika ingin melakukan lebih dari satu klien API yang dapat membantu Anda untuk mengakses layanan.

  24.6 Voortbestaan. Jika Anda memenuhi syarat API (berubah jika API ini dimuat lebih dari 10%), jika API Anda telah dimuat lebih dari 10% (bertanggung jawab] jika API ini dimuat lebih dari 10%, jika API Anda dimuat lebih dari 10%, file tersebut telah dimuat jika API ini bermasalah, jika Anda memenuhi syarat API Klien API, Anda telah memenuhi syarat API Klien API.