Dịch vụ API YouTube – Nguyên tắc sử dụng thương hiệu

API YouTube cho phép bạn tích hợp chức năng của YouTube vào ứng dụng hoặc thiết bị của mình. Trang này cho biết các biểu tượng và biểu trưng mà bạn được phép sử dụng để thêm nhãn hiệu hoặc mô hình phân bổ biểu trưng trên YouTube vào ứng dụng, thiết bị hoặc tài liệu tiếp thị. Hướng dẫn này cũng giải thích các quy tắc và yêu cầu để sử dụng biểu tượng YouTube.

Bạn không cần phê duyệt đặc biệt để sử dụng API YouTube hoặc để quảng bá chức năng API trong ứng dụng. Tuy nhiên, mọi biểu trưng YouTube được sử dụng trong một ứng dụng đều phải liên kết trở lại nội dung YouTube hoặc đến một thành phần YouTube của ứng dụng đó. Ví dụ: biểu trưng có thể liên kết đến một khu vực trên ứng dụng hiển thị nội dung YouTube (gói thuê bao, tệp tải lên, v.v.), một khu vực của ứng dụng cho phép người dùng tải video lên YouTube hoặc một trang trên trang web YouTube, chẳng hạn như trang chủ hoặc trang kênh YouTube.

Nguyên tắc sử dụng thương hiệu này là một phần không thể thiếu trong Điều khoản dịch vụ của API YouTube cũng như tài liệu và thông số kỹ thuật của các API YouTube. Bạn phải tuân thủ tất cả những nguyên tắc này trong quá trình phát triển và triển khai Ứng dụng API YouTube. Nếu bạn sử dụng các nhãn hiệu hoặc biểu trưng của YouTube vi phạm các nguyên tắc này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn sửa đổi ứng dụng hoặc sử dụng hoặc bạn ngừng sử dụng biểu trưng.

Tôi có thể sử dụng biểu tượng hoặc thương hiệu nào?

YouTube cung cấp ba loại biểu trưng khác nhau:

Phát triển nhờ biểu trưng YouTube

Biểu trưng developed with YouTube cho biết ứng dụng của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc tuyển chọn nội dung trên YouTube hoặc dựa vào việc tích hợp với YouTube. Bạn nên sử dụng biểu trưng developed with YouTube nếu việc xoá chức năng của YouTube khỏi ứng dụng sẽ khiến ứng dụng đó không hoạt động hoặc không hữu ích.

Ví dụ: một ứng dụng hiển thị vị trí video trên bản đồ và cung cấp thông tin chỉ đường lái xe đến những vị trí đó có thể sử dụng API Google Maps và YouTube. Tuy nhiên, ứng dụng đó vẫn nên sử dụng biểu trưng developed with YouTube vì nếu không có nội dung YouTube, ứng dụng sẽ không còn hữu ích nữa.

Biểu tượng YouTube

Biểu trưng của YouTube xác định một tính năng hoặc thành phần cụ thể của ứng dụng sử dụng nội dung trên YouTube, tải nội dung lên YouTube hoặc tích hợp với YouTube theo một cách nào đó. Bạn nên dùng biểu trưng YouTube nếu ứng dụng của bạn vẫn hữu ích nếu bạn xoá chức năng trên YouTube. Sau đây là hai ví dụ về những ứng dụng nên sử dụng biểu trưng YouTube:

 • Trò chơi cho phép người dùng chụp một phần trò chơi của họ rồi tải lên dưới dạng video trên YouTube. Ngay cả khi khả năng tải video chơi trò chơi lên đã bị loại bỏ, trò chơi (chính là ứng dụng cốt lõi) sẽ vẫn tồn tại.
 • Ứng dụng lập kế hoạch du lịch hiển thị giá vé máy bay và giá khách sạn cho nhiều điểm đến, sau đó cho phép người dùng xem bài đánh giá về nhà hàng, điểm đến du lịch, ảnh và video trên YouTube cho một điểm đến đã chọn. Ngay cả khi các video trên YouTube đã bị xoá khỏi ứng dụng, ứng dụng đó vẫn sẽ hữu ích dựa trên các tính năng khác.

Bạn nên sử dụng các phiên bản đen trắng của biểu trưng YouTube khi biểu trưng hiển thị dưới dạng hình mờ.

Biểu tượng YouTube

Biểu tượng YouTube

Biểu tượng YouTube cung cấp thông tin ghi nhận tác giả cho nội dung trên YouTube. Bạn nên dùng biểu tượng YouTube trong bảng biểu tượng mạng xã hội hoặc nếu tất cả các điều kiện sau đều đúng:

 • Ứng dụng của bạn tích hợp nội dung từ nhiều nguồn, bao gồm cả YouTube.
 • Nội dung từ nhiều nguồn sẽ xen kẽ với nhau. Do đó, bạn cần hiển thị mô hình phân bổ bên cạnh nhiều yếu tố nội dung riêng lẻ để xác định rõ ràng nguồn của những nguồn đó.
 • Các ràng buộc về không gian khiến bạn khó sử dụng được biểu trưng YouTube hoặc biểu trưng developed with YouTube.

Tải xuống

Bạn có thể tải biểu trưng YouTube và biểu tượng YouTube xuống từ trang web thương hiệu YouTube. Trang đó cũng cung cấp tệp tải xuống cho các phiên bản của Biểu tượng YouTube mà bạn có thể sử dụng trong bảng liên kết đến các trang web mạng xã hội. Dưới đây là các đường liên kết để tải biểu trưng developed with YouTube xuống.

Trước khi tải xuống và sử dụng bất kỳ hình ảnh nào trong số này, hãy đọc nguyên tắc Sử dụng biểu trưng YouTubeQuy cách màu sắc trên trang web thương hiệu YouTube.

Chỉnh kích thước và đặt vị trí biểu trưng

Bạn nên làm nổi bật biểu trưng thương hiệu phù hợp trên bất kỳ trang nào có API YouTube. Biểu trưng sẽ xuất hiện bên cạnh vị trí triển khai API xuất hiện trên trang. Bất kỳ biểu trưng nào được sử dụng trong một ứng dụng đều phải cho phép nhấp vào và cần liên kết trở lại nội dung trên YouTube hoặc đến một thành phần YouTube của ứng dụng đó.

 • Bạn có thể đổi kích thước biểu trưng thương hiệu thành kích thước phù hợp cho ứng dụng của mình.
 • Mọi biểu trưng hoặc biểu tượng của YouTube mà bạn hiển thị phải đáp ứng các yêu cầu về kích thước tối thiểu được cung cấp trên trang web của thương hiệu YouTube.

Yêu cầu

Bạn không được sử dụng tên YouTube hoặc bất kỳ từ viết tắt, từ viết tắt hoặc biến thể nào của từ YouTube, chẳng hạn như YT hoặc You-Tube kết hợp với tên chung của ứng dụng. Ví dụ: bạn không thể gọi ứng dụng "YouTube cho trẻ em" hoặc "YouTube Education". Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo sự thật rằng ứng dụng của bạn là dành cho YouTube hoặc hoạt động với YouTube bằng cách xác định rằng đó là một "ứng dụng tuyệt vời cho YouTube" hoặc sử dụng ngôn ngữ tương tự khác.

Tương tự, bạn không được sử dụng hình ảnh thương hiệu của YouTube cùng với tên hoặc nội dung mô tả chung về ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn cũng không thể thay đổi hình ảnh thương hiệu của YouTube hoặc xoá, cản trở, bóp méo hoặc thay đổi bất kỳ thành phần nào của nhãn hiệu YouTube.

Dưới đây là các quy tắc bổ sung liên quan đến việc sử dụng những biểu tượng này:

 • Bạn chỉ có thể sử dụng các biểu trưng hiển thị ở trên. Việc sử dụng các biểu trưng này chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của API YouTube.
 • Đừng bao giờ hiển thị nhãn hiệu YouTube trên một trang web hoặc ứng dụng vi phạm Điều khoản dịch vụ của YouTube.
 • Bạn không thể sửa đổi màu của biểu trưng hoặc biểu tượng YouTube và nên hiển thị những hình ảnh đó trên một màu nền đồng nhất, đồng nhất với toàn bộ mẫu quảng cáo hoặc xung quanh.
 • Bạn có thể thay đổi màu của biểu trưng developed with YouTube miễn là nội dung biểu trưng có một màu duy nhất. Bạn cũng có thể chọn nền nơi biểu trưng xuất hiện.
 • Đảm bảo(các) màu biểu trưng và màu nền để biểu trưng hiển thị rõ ràng.
 • Hãy đảm bảo biểu trưng hiển thị đầy đủ và rõ ràng. Bạn không được thay đổi hoặc áp dụng một phần.
 • Không hiển thị biểu tượng là phần tử nổi bật nhất trên trang web của bạn.
 • Không sử dụng biểu tượng theo cách mà (1) ngụ ý sự liên kết với hoặc chứng thực của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, tài trợ hay tổ chức nào khác; (2) có thể được diễn giải hợp lý để đề xuất rằng YouTube là tác giả của ; hoặc (3) ám chỉ rằng bạn đang đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của YouTube hoặc nhân viên YouTube. Mọi trường hợp sử dụng nêu trên phải được phê duyệt bằng văn bản cho phép.
 • Không sử dụng nhãn hiệu, biểu trưng, khẩu hiệu hoặc thiết kế tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu YouTube hoặc bắt chước trang phục thương mại của YouTube, bao gồm giao diện của các thuộc tính thiết kế web YouTube, bao bì thương hiệu YouTube, cách kết hợp màu sắc khác biệt, kiểu chữ, thiết kế đồ hoạ, biểu tượng sản phẩm hoặc hình ảnh liên kết với YouTube.
 • Không đăng ký nhãn hiệu YouTube dưới dạng tên miền cấp hai hoặc đưa các nhãn hiệu YouTube vào tên của riêng bạn cho sản phẩm, dịch vụ, tính năng hoặc công ty. Tương tự như vậy, không kết hợp các nhãn hiệu của YouTube vào nhãn hiệu hoặc biểu tượng của riêng bạn.
 • Đừng bao giờ đăng nhãn hiệu YouTube theo cách gây hiểu lầm, không công bằng, phỉ báng, vi phạm, bôi nhọ, miệt thị, tục tĩu hoặc phản cảm đối với YouTube.
 • Đừng bao giờ hiển thị nhãn hiệu YouTube trên bất kỳ trang web hoặc giao diện người dùng nào có chứa hoặc hiển thị nội dung người lớn, quảng bá cờ bạc, kích động bạo lực, chứa lời nói căm thù, bao gồm việc bán thuốc lá hoặc đồ uống có cồn cho người dưới 21 tuổi, vi phạm các luật hoặc quy định hiện hành khác, hoặc phản cảm.
 • Bất kỳ biểu trưng nào của YouTube được sử dụng trong một ứng dụng đều phải liên kết trở lại nội dung của YouTube hoặc đến một thành phần YouTube của ứng dụng đó.