Przykłady kodu interfejsu YouTube Data API (v3)

Na stronie z przypadkami użycia i przykładami kodu możesz zapoznać się z typowymi przypadkami użycia YouTube Data API i YouTube Live Streaming API.

Na stronie możesz wybrać zasób i metodę interfejsu API, a potem wymienić typowe przypadki użycia tej metody. Możesz kliknąć dowolny przypadek użycia, aby wypełnić widżet APIs Explorer przykładowymi wartościami parametrów i właściwości. Możesz też otworzyć widżet Eksploratora interfejsów API na pełnym ekranie, aby zobaczyć działające przykłady kodu w językach Java, JavaScript, PHP i Python. Jeśli zaktualizujesz wartości parametrów lub właściwości w narzędziu APIs Explorer, przykłady kodu również zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić te zmiany.

W tej sekcji znajdziesz przykłady kodu dostępne w innych językach.

Samodzielne fragmenty kodu

Na liście poniżej znajdziesz przykłady kodu dostępne dla interfejsu YouTube Data API (v3) w językach innych niż Java, JavaScript, PHP i Python. Jak wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji, przykładowe fragmenty kodu w tych językach są dostępne na stronie z przypadkami użycia i przykładami kodu.