ภาพรวม

Alert Center API ช่วยให้คุณจัดการการแจ้งเตือนที่ส่งผลกระทบกับโดเมนได้ การแจ้งเตือนคือคำเตือนปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง Google ตรวจพบ การแจ้งเตือนมีข้อมูลต่อไปนี้

 • แหล่งที่มาของการแจ้งเตือน
 • ชื่อการแจ้งเตือน
 • เวลาที่การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้น
 • ข้อมูลเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนนี้

ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถดูและจัดการการแจ้งเตือนด้วยตนเองจากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google API ของศูนย์แจ้งเตือนช่วยให้แอปที่คุณสร้างเรียกข้อมูลการแจ้งเตือนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนได้ นอกจากนี้ API ยังสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนใหม่สำหรับการแจ้งเตือนที่มีอยู่ได้ด้วย

เช่น แอปตรวจสอบอาจใช้ Alert Center API เพื่อเรียกข้อมูลการแจ้งเตือนล่าสุดสำหรับโดเมน จัดลำดับความสำคัญ และแจ้งสมาชิกในองค์กร หลังจากที่ทีมตอบกลับการแจ้งเตือน แอปจะแนบความคิดเห็นไปยังการแจ้งเตือนโดยอิงจากผลการตรวจสอบ

ใช้ Alert Center API

ก่อนที่จะใช้ Alert Center API คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ Cloud Platform ใหม่และเปิดใช้ Alert Center API โปรเจ็กต์ของคุณต้องใช้บัญชีบริการเมื่อเข้าถึง API

เมื่อแอปมีโปรเจ็กต์ Cloud ที่ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นและได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้อง แอปจะส่งคำขอ REST API ของศูนย์แจ้งเตือนได้ การสร้างคำขอ API จะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแสดงรายการการแจ้งเตือนที่มีอยู่โดยใช้ API

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);