Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printServers.create

Tworzy serwer wydruku.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printServers

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagany. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta.

Format: customers/{id}

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu PrintServer.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję PrintServer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.