Programowanie w Google Workspace

Google Workspace obejmuje szeroką gamę usług i narzędzi dla deweloperów, które pozwalają połączyć usługę z Google Workspace lub rozszerzyć aplikacje Google Workspace takie jak Gmail, Dysk Google czy Google Chat. Każda aplikacja lub integracja Google Workspace ma własny projekt Google Cloud, w którym możesz konfigurować interfejsy API, konfigurować uwierzytelnianie i zarządzać wdrożeniami.

Omówienie interfejsu Google Workspace API w Google Cloud Console zawiera wiele typowych zadań interfejsu Google Workspace API, które możesz wykonać w innym miejscu w konsoli Google Cloud. Wszystkie interfejsy API Google Workspace są zebrane w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie nimi.

5 kroków do rozpoczęcia

  1. Utwórz projekt Google Cloud dla aplikacji, rozszerzenia lub integracji z Google Workspace.

  2. Włącz interfejsy API, których chcesz używać w projekcie Google Cloud.

  3. Dowiedz się, jak działa uwierzytelnianie i autoryzacja podczas programowania w Google Workspace.

  4. Skonfiguruj zgodę OAuth, aby mieć pewność, że użytkownicy rozumieją i zatwierdzają dostęp aplikacji do ich danych.

  5. Utwórz dane logowania, aby uwierzytelnić użytkowników końcowych lub konta usługi swojej aplikacji.