Włącz interfejsy API Google Workspace

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsów API Google, musisz je włączyć w projekcie Google Cloud. W jednym projekcie Google Cloud możesz włączyć jeden lub więcej interfejsów API. Jeśli nie masz jeszcze projektu Google Cloud, przeczytaj artykuł Tworzenie projektu Cloud.

Aby włączyć interfejs API w projekcie Cloud:

konsola Google Cloud

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Więcej usług > Google Workspace > Biblioteka usług.

    Otwórz Bibliotekę produktów

  2. Kliknij interfejs API, który chcesz włączyć.
  3. Kliknij Włącz.
  4. Aby włączyć więcej interfejsów API, powtórz podane wyżej kroki.

Google Cloud CLI

  1. Zainstaluj lub otwórz interfejs wiersza poleceń Google Cloud.
  2. Uruchom polecenie services enable, aby określić, którą usługę API włączyć.

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

Interfejsy Google Workspace API

Użyj poniższych linków do konsoli Google Cloud lub interfejsu wiersza poleceń Google Cloud, aby włączyć określone interfejsy API Google Workspace w swoim projekcie Cloud.

Włącz interfejs Admin SDK API
gcloud services enable admin.googleapis.com
Włączanie interfejsu Alert Center API
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
Włącz Apps Script API
gcloud services enable script.googleapis.com
Włącz interfejs CalDAV API
gcloud services enable caldav.googleapis.com
Włącz interfejs Calendar API
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
Włącz interfejs Chat API
gcloud services enable chat.googleapis.com
Włączanie interfejsu Classroom API
gcloud services enable classroom.googleapis.com
Włącz Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
Włącz Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
Włącz interfejs API Dokumentów
gcloud services enable docs.googleapis.com
Włącz interfejs Drive API
gcloud services enable drive.googleapis.com
Włączanie interfejsu Drive Activity API
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
Włączanie interfejsu Drive Labels API
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
Włączanie interfejsu API Formularzy
gcloud services enable forms.googleapis.com
Włączanie interfejsu Gmail API
gcloud services enable gmail.googleapis.com
Włączanie interfejsu Groups API API
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
Włączanie interfejsu Groups Settings API
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
Włącz interfejs Google Workspace Add-ons API
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
Włącz Google Keep API
gcloud services enable keep.googleapis.com
Włączanie interfejsu Enterprise License Manager API
gcloud services enable licensing.googleapis.com
Włączanie interfejsu Marketplace Marketplace
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
Włącz pakiet SDK Marketplace
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
Włącz interfejs People API
gcloud services enable people.googleapis.com
Włącz interfejs API Postmaster Tool
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
Włącz interfejs Seller API
gcloud services enable reseller.googleapis.com
Włącz API Arkuszy
gcloud services enable sheets.googleapis.com
Włącz interfejs API Prezentacji
gcloud services enable slides.googleapis.com
Włącz interfejs Tasks API
gcloud services enable tasks.googleapis.com
Włącz API Vault
gcloud services enable vault.googleapis.com

Następny krok

Dowiedz się, jak działa uwierzytelnianie i autoryzacja w interfejsach Google Workspace API.