Pomoc Google Workspace dla deweloperów

Deweloperzy mogą korzystać z wielu różnych platform, dlatego zapoznaj się z dostępnymi poniżej opcjami, aby znaleźć najlepszy sposób uzyskania pomocy.

  • Dokumentacja – każdy interfejs API zawiera instrukcje i dokumentację, które pokazują najważniejsze funkcje.

  • Pytania i porady – społeczność programistów jest doskonałym źródłem pomocy w kwestiach technicznych. Możesz skorzystać z popularnej platformy Stack Overflow, aby przejrzeć wcześniejsze pytania na temat usług Google Workspace dla programistów lub przesłać nowe pytanie.

  • Rozwiązywanie problemów – jeśli masz konto Google Workspace lub Cloud Identity, możesz skontaktować się ze specjalistami z zespołu pomocy Google Workspace, aby rozwiązać napotkane problemy techniczne lub błędy, których nie da się rozwiązać za pomocą dokumentacji lub zasobów społeczności.

  • Opinie i dokumenty dotyczące usług dla deweloperów – jeśli zauważysz rozbieżności w dokumentacji i przykładach kodu w Google Workspace dla deweloperów lub będziesz mieć sugestie dotyczące ulepszeń usługi, kliknij Prześlij opinię w górnym rogu najtrafniejszej strony dokumentacji.

Kontakt z zespołem pomocy Google Workspace

Jeśli masz konto Google Workspace lub Cloud Identity, możesz wysłać e-maila do specjalisty z zespołu pomocy Google Workspace.

Dokumentacja i inne zasoby pomocy

Poniżej znajdziesz listę usług dla programistów z linkiem do dokumentacji i szczegółowych informacji o pomocy technicznej.

Interfejsy API dla administratorów

Admin Settings API (wycofany 31 października 2018 r.) Dokumentacja | Pomoc
Alert Center API Dokumentacja | Pomoc
Chrome Browser Cloud Management API Dokumentacja
Interfejs API tokena rejestracji przeglądarki Chrome Dokumentacja
Chrome Printer Management API Dokumentacja
Data Transfer API Dokumentacja  |  Pomoc
Urządzenia Dokumentacja  |  Pomoc
Directory API Dokumentacja | Pomoc
Domain Shared Contacts API Dokumentacja | Pomoc
Email Audit API Dokumentacja | Pomoc
Google Vault API Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs Groups API Dokumentacja  |  Pomoc
Groups Migration API Dokumentacja | Pomoc
Groups Settings API Dokumentacja | Pomoc
Reports API Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API związane z informacjami o aplikacji i integracją

Dodatki do Google Workspace Dokumentacja  |  Pomoc
Google Workspace Marketplace API Dokumentacja | Pomoc
Pakiet SDK Google Workspace Marketplace Dokumentacja | Pomoc

Interfejsy API uwierzytelniania i zabezpieczeń

Interfejs API szyfrowania po stronie klienta Dokumentacja
OAuth Dokumentacja  |  Pytania
OpenID Connect Dokumentacja  |  Pytania
Zewnętrzny dostawca tożsamości Dokumentacja
Aplikacja SAML (dostawca tożsamości Google) Dokumentacja

Interfejsy API do współpracy

CalDAV API Dokumentacja
Google Calendar API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Classroom API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Docs API Dokumentacja | Pomoc
Google Forms API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Keep API Dokumentacja | Pomoc
Google Sheets API Dokumentacja | Pomoc
Interfejs API Witryn Google (tylko w klasycznej wersji Witryn) Dokumentacja | Pomoc
Google Slides API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Tasks API Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API do komunikacji

Gmail API Dokumentacja | Pomoc
Interfejs API aplikacji Google Chat Dokumentacja  |  Pomoc
Interfejs API Postmaster Tools Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API kontaktów i profili użytkowników

Interfejs API CardDAV Dokumentacja
Contact Delegation API Dokumentacja
People API Dokumentacja  |  Pomoc

Interfejsy API do zarządzania klientami i subskrypcjami

Interfejs Enterprise License Manager API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Workspace Reseller API Dokumentacja | Pomoc

Interfejsy API do przechowywania plików i wyszukiwania

Cloud Search API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Drive API Dokumentacja  |  Pomoc
Google Drive Activity API Dokumentacja | Pomoc
Interfejs API selektora Google Dokumentacja | Pomoc