Wprowadzenie do Google Cloud Search

Google Cloud Search umożliwia pracownikom firmy wyszukiwanie i pobieranie informacji, takich jak wewnętrzne dokumenty, pola baz danych czy dane CRM, z wewnętrznych repozytoriów danych firmy.

Omówienie architektury

Rysunek 1 przedstawia wszystkie kluczowe elementy implementacji Google Cloud Search:

Omówienie architektury Google Cloud Search
Rysunek 1. Najważniejsze komponenty Google Cloud Search

Oto definicje najważniejszych terminów przedstawionych na rysunku 1:

Repozytorium
Oprogramowanie używane przez firmę do przechowywania swoich danych. Może to być na przykład baza danych używana do przechowywania informacji o pracownikach.
Źródło danych
Dane z repozytorium, które zostało zindeksowane i zapisane w Google Cloud Search.
Interfejs wyszukiwania
Interfejs używany przez pracowników do wyszukiwania źródła danych. Interfejs wyszukiwania można utworzyć do użycia na dowolnym urządzeniu – od telefonu komórkowego po komputer stacjonarny. Możesz też wdrożyć widżet wyszukiwania Google, aby umożliwić wyszukiwanie w wewnętrznych witrynach. Identyfikator wyszukiwania jest dołączany do każdego wyszukiwania, aby zapewnić jego kontekst, na przykład w narzędziu do obsługi klienta. Witryna cloudsearch.google.com ma interfejs wyszukiwania.
Wyszukiwarka
Grupa ustawień, które, jeśli są powiązane z interfejsem wyszukiwania, udostępniają kontekstowe informacje o wyszukiwaniach. Informacje kontekstowe obejmują źródła danych i rankingi wyszukiwania, które mają być używane podczas wyszukiwania za pomocą tego interfejsu. Wyszukiwarki korzystają też z mechanizmów filtrowania wyników i włączają raportowanie o źródłach danych, takich jak liczba zapytań zgłoszonych w danym okresie.
Schemat
Struktura danych określająca sposób reprezentowania danych w repozytorium firmy w Google Cloud Search. Schemat definiuje środowisko Google Cloud Search dla pracowników, np. sposób filtrowania i wyświetlania.
Łącznik treści
Program służący do przeglądania danych w repozytorium firmy i wypełniania źródła danych.
Oprogramowanie sprzęgające tożsamości
Program służący do synchronizowania tożsamości firmowych (użytkowników i grup) z tożsamościami wymaganymi przez Google Cloud Search.

Przypadki użycia Google Cloud Search

Oto kilka przypadków użycia, które można rozwiązać w Google Cloud Search:

 • Pracownicy potrzebują sposobu, aby znaleźć politykę firmy, dokumenty i treści utworzone przez innych pracowników.
 • Członkowie zespołu obsługi klienta muszą znaleźć odpowiednie dokumenty dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wysłać do klientów.
 • Pracownicy muszą znaleźć wewnętrzne informacje o projektach firmy.
 • Przedstawiciel handlowy chce poznać stan wszystkich problemów zgłoszonych do pomocy przez konkretnego klienta.
 • Pracownicy chcą zdefiniować definicję dotyczącą firmy.

Pierwszym krokiem w implementacji Google Cloud Search jest wskazanie przypadków użycia dostępnych w Google Cloud Search.

Domyślnie Google Cloud Search indeksuje dane Google Workspace, takie jak dokumenty i arkusze kalkulacyjne Google. Nie musisz wdrażać danych Google Workspace w Google Cloud Search. Musisz jednak wdrożyć Google Cloud Search dla danych spoza Google Workspace, takich jak dane przechowywane w zewnętrznej bazie danych, systemy plików takie jak Windows Fileshare, OneDrive czy portale intranetowe takie jak Sharepoint. Aby wdrożyć Google Cloud Search w swojej firmie, musisz wykonać opisane poniżej czynności.

 1. Ustal przypadek użycia, który rozwiązuje Google Cloud Search.
 2. Znajdź repozytoria zawierające dane istotne dla przypadku użycia.
 3. Zidentyfikuj systemy tożsamości używane przez Twoją firmę do zarządzania dostępem do danych w każdym repozytorium.
 4. Skonfiguruj dostęp do interfejsu API Google Cloud Search REST.
 5. Dodaj źródło danych do Google Cloud Search
 6. Utwórz schemat i zarejestruj go dla każdego źródła danych.
 7. Sprawdź, czy jest dostępne oprogramowanie sprzęgające zawartości dla Twojego repozytorium. Listę gotowych oprogramowania sprzęgającego znajdziesz w katalogu oprogramowania sprzęgającego Cloud Search. Jeśli jest dostępne oprogramowanie sprzęgające do treści, przejdź do kroku 9.
 8. Utwórz oprogramowanie sprzęgające treści, aby uzyskać dostęp do danych w każdym repozytorium i zindeksować je do źródła danych Cloud Search.
 9. Ustal, czy potrzebujesz łącznika tożsamości. Jeśli nie potrzebujesz oprogramowania sprzęgającego tożsamości, przejdź do kroku 11.
 10. Utwórz oprogramowanie sprzęgające tożsamości, aby zmapować repozytorium lub tożsamości firmowe na tożsamości Google.
 11. Skonfiguruj wyszukiwarki.
 12. Utwórz interfejs wyszukiwania, by umożliwić wykonywanie zapytań.
 13. Wdróż oprogramowanie sprzęgające i interfejsy wyszukiwania. Jeżeli korzystasz z gotowego oprogramowania sprzęgającego, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je uzyskać i wdrożyć. Dostępne oprogramowanie sprzęgające znajdziesz w katalogu oprogramowania sprzęgającego Google Cloud Search

Dalsze kroki

Oto co możesz teraz zrobić:

 1. Skorzystaj z samouczka Google Cloud Search dla początkujących.
 2. Określ przypadki użycia, w których będziesz używać Google Cloud Search.
 3. Znajdź repozytoria istotne dla tych przypadków użycia.
 4. Zidentyfikuj systemy tożsamości używane przez Twoje repozytoria.
 5. Przejdź do sekcji Konfigurowanie dostępu do interfejsu Google Cloud Search API.