Opracowywanie rozwiązań z Formularzy Google.

Wstaw interaktywne treści obsługiwane przez dane Twojego konta lub usługę zewnętrzną za pomocą Dodatków.
  • Dodaj interfejs, aby zwiększyć wygodę tworzenia formularzy.
  • Przedstaw użytkownikom bibliotekę szablonów Google.
  • Sprawdź zgodność Formularzy Google ze wskazówkami dotyczącymi stylu.
Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Formularzy Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Automatyzuj zadania na podstawie przesłanych formularzy w Formularzach Google.
  • Utwórz Formularze Google na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
Użyj interfejsu API REST znajdującego się poniżej, aby współdziałać automatycznie z Formularzami Google.
Tworzenie i aktualizowanie formularzy i testów, wyświetlanie odpowiedzi i otrzymywanie powiadomień push.