Forms Service

Formularze

Ta usługa umożliwia tworzenie skryptów, tworzenie i modyfikowanie Formularzy Google.

// Create a new form, then add a checkbox question, a multiple choice question,
// a page break, then a date question and a grid of questions.
var form = FormApp.create('New Form');
var item = form.addCheckboxItem();
item.setTitle('What condiments would you like on your hot dog?');
item.setChoices([
    item.createChoice('Ketchup'),
    item.createChoice('Mustard'),
    item.createChoice('Relish')
  ]);
form.addMultipleChoiceItem()
  .setTitle('Do you prefer cats or dogs?')
  .setChoiceValues(['Cats','Dogs'])
  .showOtherOption(true);
form.addPageBreakItem()
  .setTitle('Getting to know you');
form.addDateItem()
  .setTitle('When were you born?');
form.addGridItem()
  .setTitle('Rate your interests')
  .setRows(['Cars', 'Computers', 'Celebrities'])
  .setColumns(['Boring', 'So-so', 'Interesting']);
Logger.log('Published URL: ' + form.getPublishedUrl());
Logger.log('Editor URL: ' + form.getEditUrl());

Zajęcia

NazwaKrótki opis
AlignmentWyliczenie reprezentujące obsługiwane typy dopasowania obrazu.
CheckboxGridItemElement pytania przedstawiony w postaci siatki kolumn i wierszy, który umożliwia respondentowi wybranie opcji z poszczególnych wierszy w określonej kolejności.
CheckboxGridValidationWalidator danych CheckboxGridItem.
CheckboxGridValidationBuilderObiekt DataReviewBuilder dla metody: CheckboxGridValidation.
CheckboxItemPytanie, które pozwala respondentowi wybrać co najmniej jedno pole wyboru, a także opcjonalne pole „inne”.
CheckboxValidationWalidator danych CheckboxItem.
CheckboxValidationBuilderObiekt DataReviewBuilder dla metody: CheckboxValidation.
ChoiceJedna opcja powiązana z typem Item, który obsługuje wybrane opcje, np. CheckboxItem, ListItem lub MultipleChoiceItem.
DateItemPytanie, które pozwala respondentowi podać datę.
DateTimeItemPytanie, które pozwala respondentowi podać datę i godzinę.
DestinationTypeWyliczenie reprezentujące obsługiwane typy miejsc docelowych odpowiedzi na formularz.
DurationItemPytanie, które pozwala respondentowi podać czas
FeedbackTypewyliczenie reprezentujące obsługiwane typy opinii;
FormFormularz zawierający ogólne właściwości i elementy.
FormAppUmożliwia skryptowi otwarcie istniejącego elementu Form lub utworzenie nowego.
FormResponseOdpowiedź na cały formularz.
GridItemElement pytania przedstawiony w postaci siatki i wierszy, który umożliwia respondentowi wybranie jednej odpowiedzi w wierszu.
GridValidationWalidator danych GridItem.
GridValidationBuilderObiekt DataReviewBuilder dla metody: GridValidation.
ImageItemElement układu wyświetlający obraz.
ItemOgólny element formularza, który zawiera właściwości typowe dla wszystkich elementów, np. tytuł i tekst pomocy.
ItemResponseOdpowiedź na jeden element pytania w formularzu.
ItemTypewyliczenie reprezentujące obsługiwane typy elementów formularza.
ListItemPytanie, które pozwala respondentowi wybrać jedną z opcji na liście.
MultipleChoiceItemPytanie, które pozwala respondentowi wybrać jedną z opcji przycisków z listy lub opcjonalne pole „inne”.
PageBreakItemElement układu wyznaczający początek strony.
PageNavigationTypeWyliczenie reprezentujące obsługiwane typy nawigacji na stronie.
ParagraphTextItemPytanie, które pozwala respondentowi wpisać blok tekstu.
ParagraphTextValidationWalidator danych ParagraphTextItem.
ParagraphTextValidationBuilderObiekt DataReviewBuilder dla metody: ParagraphTextValidation.
QuizFeedbackImplementacja funkcji beantion opinii zawierającej właściwości typowe dla wszystkich opinii, takie jak wyświetlany tekst lub linki.
QuizFeedbackBuilderElement BaseBuilder zawierający ustawienia dla wszystkich informacji zwrotnych, takich jak wyświetlany tekst.
ScaleItemPytanie, które pozwala respondentowi wybrać jedną z numerowanej sekwencji przycisków.
SectionHeaderItemElement układu wyraźnie pokazujący początek sekcji.
TextItemPytanie, które pozwala respondentowi wpisać jeden wiersz tekstu.
TextValidationWalidator danych TextItem.
TextValidationBuilderObiekt DataReviewBuilder dla metody: TextValidation.
TimeItemPytanie, które pozwala respondentowi podać godzinę.
VideoItemElement układu wyświetlający film.

Alignment

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
LEFTEnumWyrównaj obraz do lewej strony formularza.
CENTEREnumWyrównaj obraz do środka formularza.
RIGHTEnumWyrównaj obraz do prawej strony formularza.

CheckboxGridItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
clearValidation()CheckboxGridItemUsunięcie sprawdzania poprawności danych tego elementu siatki.
createResponse(responses)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu siatki.
duplicate()CheckboxGridItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getColumns()String[]Pobiera wartości dla każdej kolumny w siatce.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getRows()String[]Pobiera wartości dla każdego wiersza w siatce.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setColumns(columns)CheckboxGridItemUstawia kolumny siatki na podstawie tablicy wartości.
setHelpText(text)CheckboxGridItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setRequired(enabled)CheckboxGridItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setRows(rows)CheckboxGridItemUstawia wiersze siatki na podstawie tablicy wartości.
setTitle(title)CheckboxGridItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setValidation(validation)CheckboxGridItemUstawia weryfikację danych na potrzeby tego elementu siatki.

CheckboxGridValidation

CheckboxGridValidationBuilder

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireLimitOneResponsePerColumn()CheckboxGridValidationBuilderW przypadku elementu siatki wymagany jest limit 1 odpowiedzi na kolumnę.

CheckboxItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
clearValidation()CheckboxItemUsunięcie sprawdzania poprawności danych tego elementu pola wyboru.
createChoice(value)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru.
createChoice(value, isCorrect)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru.
createResponse(responses)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego pola wyboru.
duplicate()CheckboxItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getChoices()Choice[]Otrzymuje wszystkie opcje wyboru elementu.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom w przypadku prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom, gdy nieprawidłowo odpowiedzą na pytanie.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
hasOtherOption()BooleanOkreśla, czy element ma opcję „inny”.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setChoiceValues(values)CheckboxItemOkreśla opcje elementu z tablicy ciągów.
setChoices(choices)CheckboxItemUstawia tablicę do wyboru dla elementu.
setFeedbackForCorrect(feedback)CheckboxItemTo ustawienie pozwala wyświetlać odpowiedzi użytkownikom, którzy prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytanie.
setFeedbackForIncorrect(feedback)CheckboxItemOkreśla, jaka opinia ma być wyświetlana osobom, które nieprawidłowo odpowiedzą na pytanie.
setHelpText(text)CheckboxItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)CheckboxItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)CheckboxItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)CheckboxItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setValidation(validation)CheckboxItemUstawia sprawdzanie poprawności danych tego elementu.
showOtherOption(enabled)CheckboxItemOkreśla, czy element ma opcję „inny”.

CheckboxValidation

CheckboxValidationBuilder

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireSelectAtLeast(number)CheckboxValidationBuilderWymagaj wyboru co najmniej tylu opcji.
requireSelectAtMost(number)CheckboxValidationBuilderWymagaj wyboru maksymalnie tych opcji.
requireSelectExactly(number)CheckboxValidationBuilderWymagaj wyboru dokładnie tej liczby.

Choice

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getGotoPage()PageBreakItemPobiera element PageBreakItem ustawiony jako miejsce docelowe GO_TO_PAGE, jeśli ankietowany zaznaczy ten wybór i uzupełni bieżącą stronę.
getPageNavigationType()PageNavigationTypePobiera pole PageNavigationType, jeśli ankietujący dokona wyboru i uzupełni bieżącą stronę.
getValue()StringPobiera wartość wyboru, którą ankietowani widzą jako etykietę podczas przeglądania formularza.
isCorrectAnswer()BooleanOkreśla, czy możliwy wybór jest prawidłową odpowiedzią na pytanie.

DateItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu daty.
duplicate()DateItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
includesYear()BooleanOkreśla, czy element daty zawiera opcję na rok.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)DateItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)DateItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setIncludesYear(enableYear)DateItemOkreśla, czy data ma zawierać rok.
setPoints(points)DateItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)DateItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)DateItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

DateTimeItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu daty i godziny.
duplicate()DateTimeItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
includesYear()BooleanOkreśla, czy element daty zawiera opcję na rok.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)DateTimeItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)DateTimeItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setIncludesYear(enableYear)DateTimeItemOkreśla, czy data ma zawierać rok.
setPoints(points)DateTimeItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)DateTimeItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)DateTimeItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

DestinationType

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
SPREADSHEETEnumarkusz kalkulacyjny Arkuszy Google jako miejsce docelowe odpowiedzi na pytania z formularza.

DurationItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createResponse(hours, minutes, seconds)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu daty.
duplicate()DurationItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)DurationItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)DurationItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)DurationItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)DurationItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)DurationItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

FeedbackType

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CORRECTEnumOpinie, które są automatycznie wyświetlane użytkownikom w odpowiedzi na pytanie.
INCORRECTEnumOpinia, która jest automatycznie wyświetlana użytkownikom w przypadku pytania z nieprawidłową odpowiedzią.
GENERALEnumOpinie automatycznie wyświetlane użytkownikom po przesłaniu odpowiedzi.

Form

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addCheckboxGridItem()CheckboxGridItemDodaje nowy element pytania w formie siatki i wierszy, które pozwalają ankietowanym wybrać kilka opcji w danym wierszu z sekwencji pól wyboru.
addCheckboxItem()CheckboxItemDodaje nowy element pytania, który pozwala respondentowi wybrać co najmniej jedno pole wyboru, a także opcjonalne pole „inne”.
addDateItem()DateItemDodaje nowy element pytania, który umożliwia respondentowi określenie daty.
addDateTimeItem()DateTimeItemDodaje nowy element pytania, który umożliwia respondentowi określenie daty i godziny.
addDurationItem()DurationItemDodaje nowy element pytania, który umożliwia respondentowi wskazanie czasu trwania.
addEditor(emailAddress)FormDodaje danego użytkownika do listy edytorów elementu Form.
addEditor(user)FormDodaje danego użytkownika do listy edytorów elementu Form.
addEditors(emailAddresses)FormDodaje podaną tablicę użytkowników do listy edytorów obiektu Form.
addGridItem()GridItemDodaje nowy element pytania w formie siatki kolumn i wierszy, umożliwiając respondentowi wybranie jednej odpowiedzi w wierszu.
addImageItem()ImageItemDołącza nowy element układu, który wyświetla obraz.
addListItem()ListItemDodaje nowy element pytania, który umożliwia respondentowi wybór jednego z listy.
addMultipleChoiceItem()MultipleChoiceItemDodaje nowy element pytania, który umożliwia respondentowi wybranie jednego z przycisku lub opcjonalnego pola „inne”.
addPageBreakItem()PageBreakItemDodaje nowy element układu, który wyznacza początek strony.
addParagraphTextItem()ParagraphTextItemDodaje nowy element pytania, który umożliwia respondentowi wpisanie bloku tekstu.
addScaleItem()ScaleItemDołącza nowy element pytania, który pozwala respondentowi wybrać jedną z następujących po sobie przycisków opcji.
addSectionHeaderItem()SectionHeaderItemZawiera nowy element układu, który wskazuje początek sekcji.
addTextItem()TextItemDodaje nowy element pytania, który pozwala respondentowi wpisać jeden wiersz tekstu.
addTimeItem()TimeItemDodaje nowy element pytania, który pozwala ankietowanym określić godzinę.
addVideoItem()VideoItemDołącza nowy element układu, który wyświetla film.
canEditResponse()BooleanOkreśla, czy po przesłaniu formularza w formularzu ma być edytowany link.
collectsEmail()BooleanOkreśla, czy formularz zbiera adresy e-mail użytkowników.
createResponse()FormResponseTworzy nową odpowiedź na formularz.
deleteAllResponses()Formspowoduje usunięcie wszystkich przesłanych odpowiedzi z magazynu odpowiedzi.
deleteItem(index)voidUsuwa element o danym indeksie ze wszystkich elementów w formularzu.
deleteItem(item)voidUsuwa dany element.
deleteResponse(responseId)FormUsuwa pojedynczą odpowiedź z magazynu odpowiedzi z formularza.
getConfirmationMessage()StringPobiera wiadomość z potwierdzeniem formularza.
getCustomClosedFormMessage()StringPobiera komunikat niestandardowy wyświetlany, jeśli formularz nie przyjmuje odpowiedzi, lub pusty ciąg, jeśli nie jest ustawiona żadna wiadomość niestandardowa.
getDescription()StringPobiera opis formularza.
getDestinationId()StringPobiera identyfikator miejsca docelowego odpowiedzi z formularza.
getDestinationType()DestinationTypePobiera typ miejsca docelowego odpowiedzi na formularz.
getEditUrl()StringPobiera adres URL, który może służyć do uzyskiwania dostępu do trybu edycji formularza.
getEditors()User[]Pobiera listę edytorów na koncie Form.
getId()StringPobiera identyfikator formularza.
getItemById(id)ItemPobiera element o podanym identyfikatorze.
getItems()Item[]Pobiera tablicę ze wszystkimi elementami w formularzu.
getItems(itemType)Item[]Pobiera tablicę ze wszystkimi elementami danego typu.
getPublishedUrl()StringPobiera adres URL, którego można użyć do odpowiedzi na formularz.
getResponse(responseId)FormResponsePobiera odpowiedź z 1 formularza na podstawie jej identyfikatora.
getResponses()FormResponse[]Pobiera tablicę ze wszystkimi odpowiedziami z formularza.
getResponses(timestamp)FormResponse[]Pobiera tablicę ze wszystkimi odpowiedziami z danego formularza po określonej dacie i godzinie.
getShuffleQuestions()BooleanOkreśla kolejność pytań na każdej stronie formularza.
getSummaryUrl()StringPobiera adres URL, którego można używać do wyświetlania podsumowania odpowiedzi z formularza.
getTitle()StringPobiera tytuł formularza.
hasLimitOneResponsePerUser()BooleanOkreśla, czy w formularzu można odpowiedzieć tylko raz na użytkownika.
hasProgressBar()BooleanOkreśla, czy formularz ma wyświetlać pasek postępu.
hasRespondAgainLink()BooleanOkreśla, czy w formularzu wyświetla się link do przesyłania kolejnej odpowiedzi.
isAcceptingResponses()BooleanOkreśla, czy formularz przyjmuje obecnie odpowiedzi.
isPublishingSummary()BooleanOkreśla, czy w formularzu jest wyświetlany link do wyświetlania podsumowania odpowiedzi po wypełnieniu przez użytkownika formularza.
isQuiz()BooleanOkreśla, czy formularz jest quizem.
moveItem(from, to)ItemPrzenosi element w danym indeksie do wszystkich elementów w formularzu do innego danego indeksu.
moveItem(item, toIndex)ItemPrzenosi dany element do danego indeksu wśród wszystkich elementów w formularzu.
removeDestination()FormOdłącza formularz od bieżącego miejsca docelowego odpowiedzi.
removeEditor(emailAddress)FormUsunięcie tego użytkownika z listy edytorów Form.
removeEditor(user)FormUsunięcie tego użytkownika z listy edytorów Form.
requiresLogin()BooleanOkreśla, czy przed wysłaniem formularza użytkownik musi zalogować się na konto w tej samej domenie lub subdomenie.
setAcceptingResponses(enabled)FormOkreśla, czy formularz przyjmuje obecnie odpowiedzi.
setAllowResponseEdits(enabled)FormOkreśla, czy po przesłaniu formularza w formularzu ma być edytowany link.
setCollectEmail(collect)FormOkreśla, czy formularz zbiera adresy e-mail użytkowników.
setConfirmationMessage(message)FormUstawia komunikat z potwierdzeniem formularza.
setCustomClosedFormMessage(message)FormUmożliwia wyświetlanie wiadomości, jeśli formularz nie przyjmuje odpowiedzi.
setDescription(description)FormUstawia opis formularza.
setDestination(type, id)FormUstawia miejsce docelowe zapisywania odpowiedzi z formularza.
setIsQuiz(enabled)FormOkreśla, czy formularz jest testem.
setLimitOneResponsePerUser(enabled)FormOkreśla, czy w formularzu można odpowiedzieć tylko raz na użytkownika.
setProgressBar(enabled)FormOkreśla, czy formularz ma pasek postępu.
setPublishingSummary(enabled)FormOkreśla, czy w formularzu ma być wyświetlany link do podsumowania odpowiedzi po przesłaniu przez użytkownika formularza.
setRequireLogin(requireLogin)FormOkreśla, czy przed wypełnieniem formularza użytkownicy muszą logować się na konto w tej samej domenie lub subdomenie.
setShowLinkToRespondAgain(enabled)FormOkreśla, czy w formularzu ma się pojawić link umożliwiający przesłanie kolejnej odpowiedzi po wypełnieniu formularza.
setShuffleQuestions(shuffle)FormOkreśla kolejność pytań na każdej stronie formularza.
setTitle(title)FormOkreśla tytuł formularza.
shortenFormUrl(url)StringKonwertuje długi adres URL formularza na krótki adres URL.
submitGrades(responses)FormPrzekazuje oceny dla podanych odpowiedzi.

FormApp

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
AlignmentAlignmentLista typów dopasowania obrazu.
DestinationTypeDestinationTypeLiczba typów miejsc docelowych, w których mogą być przechowywane odpowiedzi na pytania z formularza.
FeedbackTypeFeedbackTypeLista typów formularzy Feedbacks.
ItemTypeItemTypeLista typów formularzy Items.
PageNavigationTypePageNavigationTypeLista możliwych zachowań podczas poruszania się po stronach.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
create(title)FormTworzy i zwraca nowy element Form.
createCheckboxGridValidation()CheckboxGridValidationBuilderZwraca instancję CheckboxGridValidationBuilder, która może służyć do ustawiania weryfikacji CheckboxGridItem.
createCheckboxValidation()CheckboxValidationBuilderZwraca instancję CheckboxValidationBuilder, która służy do ustawiania weryfikacji CheckboxItem.
createFeedback()QuizFeedbackBuilderZwraca instancję TestfeedbackBuilder, która służy do ustawiania opinii na temat funkcji z oceną.Item.
createGridValidation()GridValidationBuilderZwraca instancję GridValidationBuilder, która może służyć do ustawiania weryfikacji GridItem.
createParagraphTextValidation()ParagraphTextValidationBuilderZwraca instancję ParagraphTextValidationBuilder, która może służyć do ustawiania weryfikacji ParagraphTextItem.
createTextValidation()TextValidationBuilderZwraca instancję Textwalidator, która może służyć do ustawiania weryfikacji TextItem.
getActiveForm()FormZwraca formularz, do którego skrypt jest ograniczony przez kontener.
getUi()UiZwraca wystąpienie środowiska interfejsu użytkownika edytora formularzy, które umożliwia skryptowi dodanie takich funkcji jak menu, okna dialogowe i paski boczne.
openById(id)FormZwraca Form o podanym identyfikatorze.
openByUrl(url)FormZwraca wartość Form z podanym adresem URL.

FormResponse

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getEditResponseUrl()StringGeneruje adres URL, którego można użyć do edytowania odpowiedzi, która została już przesłana.
getGradableItemResponses()ItemResponse[]Pobiera wszystkie odpowiedzi elementów zawarte w odpowiedzi na formularz w tej samej kolejności, w jakiej pojawiają się one w formularzu.
getGradableResponseForItem(item)ItemResponsePobiera odpowiedź elementu podaną w odpowiedzi formularza dla danego elementu.
getId()StringPobiera identyfikator odpowiedzi z formularza.
getItemResponses()ItemResponse[]Pobiera wszystkie odpowiedzi elementów zawarte w odpowiedzi na formularz w tej samej kolejności, w jakiej pojawiają się one w formularzu.
getRespondentEmail()StringPobiera adres e-mail osoby, która przesłała odpowiedź, jeśli włączone jest ustawienie Form.setCollectEmail(collect).
getResponseForItem(item)ItemResponsePobiera odpowiedź elementu podaną w tym formularzu odpowiedzi.
getTimestamp()DatePobiera sygnaturę czasową przesłania odpowiedzi na formularz.
submit()FormResponsePrzesyła odpowiedź.
toPrefilledUrl()StringGeneruje URL formularza, w którym odpowiedzi są wstępnie wypełniane na podstawie odpowiedzi w tym formularzu.
withItemGrade(gradedResponse)FormResponseDodaje ocenę odpowiedzi elementu do odpowiedzi na formularz.
withItemResponse(response)FormResponseDodaje wskazaną odpowiedź elementu do odpowiedzi na formularz.

GridItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
clearValidation()GridItemUsunięcie sprawdzania poprawności danych tego elementu siatki.
createResponse(responses)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu siatki.
duplicate()GridItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getColumns()String[]Pobiera wartości dla każdej kolumny w siatce.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getRows()String[]Pobiera wartości dla każdego wiersza w siatce.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setColumns(columns)GridItemUstawia kolumny siatki na podstawie tablicy wartości.
setHelpText(text)GridItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setRequired(enabled)GridItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setRows(rows)GridItemUstawia wiersze siatki na podstawie tablicy wartości.
setTitle(title)GridItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setValidation(validation)GridItemUstawia weryfikację danych tego elementu siatki.

GridValidation

GridValidationBuilder

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireLimitOneResponsePerColumn()GridValidationBuilderW przypadku elementu siatki wymagany jest limit 1 odpowiedzi na kolumnę.

ImageItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
duplicate()ImageItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getAlignment()AlignmentPobiera wyrównanie obrazu w poziomie.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getImage()BlobPobiera obraz, który jest obecnie przypisany do elementu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
getWidth()IntegerPobiera szerokość obrazu w pikselach.
setAlignment(alignment)ImageItemUstawia poziome zdjęcie.
setHelpText(text)ImageItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setImage(image)ImageItemUstawia obraz.
setTitle(title)ImageItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setWidth(width)ImageItemUstawia szerokość obrazu w pikselach.

Item

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asCheckboxGridItem()CheckboxGridItemZwraca element w postaci siatki.
asCheckboxItem()CheckboxItemZwraca element jako element pola wyboru.
asDateItem()DateItemZwraca element jako element daty.
asDateTimeItem()DateTimeItemZwraca element jako element daty i godziny.
asDurationItem()DurationItemZwraca element jako element trwający.
asGridItem()GridItemZwraca element jako element siatki.
asImageItem()ImageItemZwraca element jako element graficzny.
asListItem()ListItemZwraca element jako element listy.
asMultipleChoiceItem()MultipleChoiceItemZwraca element jako pytanie jednokrotnego wyboru.
asPageBreakItem()PageBreakItemZwraca element jako element podziału strony.
asParagraphTextItem()ParagraphTextItemZwraca element jako element tekstowy.
asScaleItem()ScaleItemZwraca element jako element wagi.
asSectionHeaderItem()SectionHeaderItemZwraca element jako element nagłówka sekcji.
asTextItem()TextItemZwraca element jako element tekstowy.
asTimeItem()TimeItemZwraca element jako element czasowy.
asVideoItem()VideoItemZwraca element jako element wideo.
duplicate()ItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
setHelpText(text)ItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setTitle(title)ItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

ItemResponse

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getFeedback()ObjectPobiera informacje zwrotne dotyczące odpowiedzi udzielonej przez użytkownika.
getItem()ItemPobiera element pytania, na który odpowiada ta odpowiedź.
getResponse()ObjectOtrzymuje odpowiedź przesłaną przez użytkownika.
getScore()ObjectPobiera wynik przesłanej odpowiedzi.
setFeedback(feedback)ItemResponseOkreśla, jaka opinia ma być wyświetlana w przypadku przesłanej odpowiedzi.
setScore(score)ItemResponseOkreśla wynik przesłanej odpowiedzi.

ItemType

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CHECKBOXEnumPytanie, które pozwala respondentowi wybrać co najmniej jedno pole wyboru, a także opcjonalne pole „inne”.
CHECKBOX_GRIDEnumElement pytania przedstawiony w postaci siatki kolumn i wierszy, który umożliwia respondentowi wybranie opcji z poszczególnych wierszy w określonej kolejności.
DATEEnumPytanie, które pozwala respondentowi podać datę.
DATETIMEEnumPytanie, które pozwala respondentowi podać datę i godzinę.
DURATIONEnumPytanie, które pozwala respondentowi podać czas
GRIDEnumElement pytania przedstawiony w postaci siatki i wierszy, który umożliwia respondentowi wybranie jednej odpowiedzi w wierszu.
IMAGEEnumElement układu wyświetlający obraz.
LISTEnumPytanie, które pozwala respondentowi wybrać jedną z opcji na liście.
MULTIPLE_CHOICEEnumPytanie, które pozwala respondentowi wybrać jedną z opcji przycisków z listy lub opcjonalne pole „inne”.
PAGE_BREAKEnumElement układu wyznaczający początek strony.
PARAGRAPH_TEXTEnumPytanie, które pozwala respondentowi wpisać blok tekstu.
SCALEEnumPytanie, które pozwala respondentowi wybrać jedną z numerowanej sekwencji przycisków.
SECTION_HEADEREnumElement układu wyraźnie pokazujący początek sekcji.
TEXTEnumPytanie, które pozwala respondentowi wpisać jeden wiersz tekstu.
TIMEEnumPytanie, które pozwala respondentowi podać godzinę.
VIDEOEnumElement układu wyświetlający film YouTube.
FILE_UPLOADEnumPytanie, które pozwala respondentowi przesłać plik.

ListItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createChoice(value)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru.
createChoice(value, isCorrect)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru.
createChoice(value, navigationItem)ChoiceTworzy nowy wybór z nawigacją po stronie, która przeskakuje do danego elementu podziału strony.
createChoice(value, navigationType)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru z nawigacją po stronie.
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu listy.
duplicate()ListItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getChoices()Choice[]Otrzymuje wszystkie opcje wyboru elementu.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom w przypadku prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom, gdy nieprawidłowo odpowiedzą na pytanie.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setChoiceValues(values)ListItemOkreśla opcje elementu z tablicy ciągów.
setChoices(choices)ListItemUstawia tablicę do wyboru dla elementu.
setFeedbackForCorrect(feedback)ListItemTo ustawienie pozwala wyświetlać odpowiedzi użytkownikom, którzy prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytanie.
setFeedbackForIncorrect(feedback)ListItemOkreśla, jaka opinia ma być wyświetlana osobom, które nieprawidłowo odpowiedzą na pytanie.
setHelpText(text)ListItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)ListItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)ListItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)ListItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

MultipleChoiceItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createChoice(value)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru.
createChoice(value, isCorrect)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru.
createChoice(value, navigationItem)ChoiceTworzy nowy wybór z nawigacją po stronie, która przeskakuje do danego elementu podziału strony.
createChoice(value, navigationType)ChoicePowoduje utworzenie nowego wyboru z nawigacją po stronie.
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla elementu jednokrotnego wyboru.
duplicate()MultipleChoiceItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getChoices()Choice[]Otrzymuje wszystkie opcje wyboru elementu.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom w przypadku prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackZwraca opinię wyświetlaną użytkownikom, gdy nieprawidłowo odpowiedzą na pytanie.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
hasOtherOption()BooleanOkreśla, czy element ma opcję „inny”.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setChoiceValues(values)MultipleChoiceItemOkreśla opcje elementu z tablicy ciągów.
setChoices(choices)MultipleChoiceItemUstawia tablicę do wyboru dla elementu.
setFeedbackForCorrect(feedback)MultipleChoiceItemTo ustawienie pozwala wyświetlać odpowiedzi użytkownikom, którzy prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytanie.
setFeedbackForIncorrect(feedback)MultipleChoiceItemOkreśla, jaka opinia ma być wyświetlana osobom, które nieprawidłowo odpowiedzą na pytanie.
setHelpText(text)MultipleChoiceItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)MultipleChoiceItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)MultipleChoiceItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)MultipleChoiceItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
showOtherOption(enabled)MultipleChoiceItemOkreśla, czy element ma opcję „inny”.

PageBreakItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
duplicate()PageBreakItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGoToPage()PageBreakItemPobiera element PageBreakItem, do którego przeskakuje formularz po wypełnieniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do tego podziału przez normalny linearny postęp w formularzu).
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPageNavigationType()PageNavigationTypePobiera typ nawigacji, która ma miejsce po ukończeniu strony przed podziałem strony (tj. po dotarciu do tego momentu przez zwykły postęp liniowy w formularzu).
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
setGoToPage(goToPageItem)PageBreakItemUmożliwia przejście na inną stronę po przełączeniu się na tę stronę (tj. po dotarciu do tego momentu przez zwykły postęp liniowy w formularzu).
setGoToPage(navigationType)PageBreakItemOkreśla typ nawigacji po stronie, która następuje po jej podzieleniu (tj. po dotarciu do tego momentu przez zwykły postęp liniowy w formularzu).
setHelpText(text)PageBreakItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setTitle(title)PageBreakItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CONTINUEEnumPo wypełnieniu bieżącej strony przejdź na następną stronę formularza.
GO_TO_PAGEEnumPrzejdź na określoną stronę formularza po zakończeniu bieżącej.
RESTARTEnumPo ukończeniu bieżącej strony uruchom ponownie formularz od początku, nie usuwając już podanych odpowiedzi.
SUBMITEnumPo wypełnieniu bieżącej strony prześlij odpowiedź z formularza.

ParagraphTextItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
clearValidation()ParagraphTextItemUsuwa wszystkie elementy sprawdzania poprawności danych tego akapitu.
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu akapitu.
duplicate()ParagraphTextItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)ParagraphTextItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)ParagraphTextItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)ParagraphTextItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)ParagraphTextItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)ParagraphTextItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setValidation(validation)ParagraphTextItemUstawia weryfikację danych na potrzeby tego elementu tekstowego akapitu.

ParagraphTextValidation

ParagraphTextValidationBuilder

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireTextContainsPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi ze wzorcem.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga, aby odpowiedź nie zawierała wzorca.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga dopasowania do wzorca.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderWymaga długości odpowiedzi większej lub równej wartości.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderWymaga długości odpowiedzi mniejszej niż wartość.
requireTextMatchesPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga dopasowania do wzorca.

QuizFeedback

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getLinkUrls()String[]Pobiera listę adresów URL powiązanych z opinią.
getText()StringPobiera wyświetlany tekst opinii.

QuizFeedbackBuilder

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addLink(url)QuizFeedbackBuilderDodaje link do dodatkowych materiałów związanych z opinią.
addLink(url, displayText)QuizFeedbackBuilderDodaje link do dodatkowych materiałów związanych z opinią.
build()QuizFeedbackTworzy opinię odpowiedniego typu dla tego kreatora.
copy()QuizFeedbackBuilderZwraca kopię tego kreatora.
setText(text)QuizFeedbackBuilderUstawia treść opinii.

ScaleItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu wagi.
duplicate()ScaleItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getLeftLabel()StringPobiera etykietę dolną granicę wagi, jeśli taka istnieje.
getLowerBound()IntegerPobiera dolną granicę wagi.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getRightLabel()StringPobiera etykietę górnej granicy wagi, jeśli taka istnieje.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
getUpperBound()IntegerPobiera górną granicę wagi.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setBounds(lower, upper)ScaleItemOkreśla dolną i górną granicę wagi.
setGeneralFeedback(feedback)ScaleItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)ScaleItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setLabels(lower, upper)ScaleItemUstawia etykiety na dolnych i górnych granicach wagi.
setPoints(points)ScaleItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)ScaleItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)ScaleItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

SectionHeaderItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
duplicate()SectionHeaderItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
setHelpText(text)SectionHeaderItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setTitle(title)SectionHeaderItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

TextItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
clearValidation()TextItemUsunięcie sprawdzania poprawności danych tego elementu tekstowego.
createResponse(response)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu tekstowego.
duplicate()TextItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)TextItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)TextItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)TextItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)TextItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)TextItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setValidation(validation)TextItemUstawia weryfikację danych tego elementu tekstowego.

TextValidation

TextValidationBuilder

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireNumber()TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był liczbą.
requireNumberBetween(start, end)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy miał być liczbą z zakresu od początku do końca.
requireNumberEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy miał wartość równą określonej wartości.
requireNumberGreaterThan(number)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był liczbą większą od podanej wartości.
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga, aby liczba w elemencie tekstowym była większa od podanej wartości lub jej równa.
requireNumberLessThan(number)TextValidationBuilderWymaga, aby liczba w elemencie tekstowym była mniejsza niż podana wartość.
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga, aby liczba w elemencie tekstowym była mniejsza od podanej wartości lub jej równa.
requireNumberNotBetween(start, end)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy nie był liczbą całkowitą (od początku do końca) włącznie.
requireNumberNotEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy nie był liczbą określoną we wskazanej wartości.
requireTextContainsPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga odpowiedzi ze wzorcem.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga, aby odpowiedź nie zawierała wzorca.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga dopasowania do wzorca.
requireTextIsEmail()TextValidationBuilderWymagany jest adres e-mail.
requireTextIsUrl()TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był adresem URL.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga długości odpowiedzi większej lub równej wartości.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga długości odpowiedzi mniejszej niż wartość.
requireTextMatchesPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga dopasowania do wzorca.
requireWholeNumber()TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był liczbą całkowitą.

TimeItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
createResponse(hour, minute)ItemResponseTworzy nowy element ItemResponse dla tego elementu czasu.
duplicate()TimeItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackZwraca opinie wyświetlane użytkownikom, gdy odpowiedzą na pytanie z możliwością oceny.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getPoints()IntegerZwraca liczbę punktów elementu z możliwością oceny.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
isRequired()BooleanOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setGeneralFeedback(feedback)TimeItemOkreśla, co ma się wyświetlać osobom, które udzielą odpowiedzi na sklasyfikowane pytanie, które nie ma prawidłowej lub nieprawidłowej odpowiedzi (np. pytania, które wymagają oceny ręcznej).
setHelpText(text)TimeItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setPoints(points)TimeItemOkreśla liczbę punktów możliwych do sklasyfikowania elementu.
setRequired(enabled)TimeItemOkreśla, czy użytkownik musi odpowiedzieć na pytanie.
setTitle(title)TimeItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).

VideoItem

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
duplicate()VideoItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getAlignment()AlignmentPobiera film w poziomie.
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy elementu (czasami nazywany tekstem opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator produktu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów w formularzu.
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (czasami jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
getType()ItemTypePobiera typ elementu reprezentowany jako ItemType.
getWidth()IntegerPobiera szerokość filmu w pikselach.
setAlignment(alignment)VideoItemUstawia poziome wyrównanie filmu.
setHelpText(text)VideoItemUstawia tekst pomocy dla elementu (czasami jest to tzw. tekst opisu dla elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setTitle(title)VideoItemUstawia tytuł elementu (czasem jest to nazywany tekstem nagłówka, w przypadku SectionHeaderItem).
setVideoUrl(youtubeUrl)VideoItemUstawia film z danego adresu URL lub identyfikatora filmu w YouTube.
setWidth(width)VideoItemUstawia szerokość filmu w pikselach.