Class PageBreakItem

PageBreakItem

Element układu oznaczający początek strony. Elementy można otworzyć lub utworzyć za pomocą: Form.

// Create a form and add three page-break items.
var form = FormApp.create('Form Name');
var pageTwo = form.addPageBreakItem().setTitle('Page Two');
var pageThree = form.addPageBreakItem().setTitle('Page Three');

// Make the first two pages navigate elsewhere upon completion.
pageTwo.setGoToPage(pageThree); // At end of page one (start of page two), jump to page three
pageThree.setGoToPage(FormApp.PageNavigationType.RESTART); // At end of page two, restart form

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
duplicate()PageBreakItemTworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.
getGoToPage()PageBreakItemPobiera element PageBreakItem, do którego przejdzie formularz po wypełnieniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do tej przerwy na stronie w ramach zwykłego, liniowego przejścia przez formularz).
getHelpText()StringPobiera tekst pomocy dotyczący elementu (czasami nazywany tekstem opisu w przypadku elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
getId()IntegerPobiera unikalny identyfikator elementu.
getIndex()IntegerPobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów formularza.
getPageNavigationType()PageNavigationTypePobiera typ nawigacji na stronie, która następuje po ukończeniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do tej przerwy na stronie przez normalny liniowy przebieg formularza).
getTitle()StringPobiera tytuł elementu (w przypadku elementu SectionHeaderItem jest czasami nazywany tekstem nagłówka).
getType()ItemTypePobiera typ elementu, reprezentowany jako ItemType.
setGoToPage(goToPageItem)PageBreakItemUstawia stronę, która ma przechodzić po zakończeniu danego podziału strony przed tym podziałem (czyli po dotarciu do danej strony w ramach zwykłego, liniowego postępu w formularzu).
setGoToPage(navigationType)PageBreakItemUstawia typ nawigacji na stronie, która następuje po ukończeniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do danej przerwy na stronę według zwykłego, liniowego przejścia przez formularz).
setHelpText(text)PageBreakItemUstawia tekst pomocy dotyczącej elementu (czasami nazywany tekstem opisu w przypadku elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).
setTitle(title)PageBreakItemUstawia tytuł elementu (w przypadku elementu SectionHeaderItem jest czasami nazywany tekstem nagłówka).

Szczegółowa dokumentacja

duplicate()

Tworzy kopię tego elementu i dołącza ją na końcu formularza.

Powroty

PageBreakItem – duplikat elementu PageBreakItem na potrzeby łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getGoToPage()

Pobiera element PageBreakItem, do którego przejdzie formularz po wypełnieniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do tej przerwy na stronie w ramach zwykłego, liniowego przejścia przez formularz).

Powroty

PageBreakItem – podział strony, do którego ma przejść po zakończeniu danej strony przed tym podziałem, lub null, jeśli nie jest ustawiony.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getHelpText()

Pobiera tekst pomocy dotyczący elementu (czasami nazywany tekstem opisu w przypadku elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).

Powroty

String – tekst pomocy lub opis dotyczący produktu.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getId()

Pobiera unikalny identyfikator elementu.

Powroty

Integer – identyfikator produktu,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getIndex()

Pobiera indeks elementu spośród wszystkich elementów formularza.

Powroty

Integer – indeks elementu;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getPageNavigationType()

Pobiera typ nawigacji na stronie, która następuje po ukończeniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do tej przerwy na stronie przez normalny liniowy przebieg formularza).

Powroty

PageNavigationType – działanie nawigacyjne, które należy wykonać po ukończeniu strony przed tym podziałem strony.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getTitle()

Pobiera tytuł elementu (w przypadku elementu SectionHeaderItem jest czasami nazywany tekstem nagłówka).

Powroty

String – tytuł lub tekst nagłówka elementu;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

getType()

Pobiera typ elementu, reprezentowany jako ItemType.

Powroty

ItemType – typ elementu;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setGoToPage(goToPageItem)

Ustawia stronę, która ma przechodzić po zakończeniu danego podziału strony przed tym podziałem (czyli po dotarciu do danej strony w ramach zwykłego, liniowego postępu w formularzu). Jeśli poprzednia strona zawierała pole MultipleChoiceItem lub ListItem z opcją nawigacyjną, spowoduje to zastąpienie tego nawigacji.

Parametry

NazwaTypOpis
goToPageItemPageBreakItempodział strony, do którego ma przejść po zakończeniu strony przed tym podziałem.

Powroty

PageBreakItem – ten PageBreakItem, do łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setGoToPage(navigationType)

Ustawia typ nawigacji na stronie, która następuje po ukończeniu strony przed tym podziałem strony (czyli po dotarciu do danej przerwy na stronę według zwykłego, liniowego przejścia przez formularz). Jeśli strona zawiera element MultipleChoiceItem lub ListItem z opcją nawigacyjną, spowoduje to zastąpienie tego nawigacji.

Parametry

NazwaTypOpis
navigationTypePageNavigationTypedziałanie nawigacyjne, które należy wykonać po ukończeniu strony przed tym podziałem strony

Powroty

PageBreakItem – ten PageBreakItem, do łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setHelpText(text)

Ustawia tekst pomocy dotyczącej elementu (czasami nazywany tekstem opisu w przypadku elementów układu, takich jak ImageItems, PageBreakItems i SectionHeaderItems).

Parametry

NazwaTypOpis
textStringnowy tekst pomocy

Powroty

PageBreakItem – ten PageBreakItem, do łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms

setTitle(title)

Ustawia tytuł elementu (w przypadku elementu SectionHeaderItem jest czasami nazywany tekstem nagłówka).

Parametry

NazwaTypOpis
titleStringnowy tytuł lub tekst nagłówka.

Powroty

PageBreakItem – ten PageBreakItem, do łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/forms