Omówienie interfejsu Google Keep API

Google Keep API to interfejs API typu REST służący do tworzenia aplikacji, administratorzy mogą zarządzać notatkami Google Keep, w tym tworzyć, wyświetlać usuwanie, pobieranie załączników do notatek i zmienianie uprawnień notatki. Przykładem użycia interfejsu API jest rozwiązywanie problemów wykrytych przez chmurę oprogramowania brokera zabezpieczeń (CASB). Jeśli na przykład oprogramowanie CASB zidentyfikował notatkę z informacjami poufnymi, interfejs Google Keep API może zostać wykorzystany do: ograniczyć uprawnienia do notatki, a nawet ją usunąć.

Dalsze kroki

  • Aby dowiedzieć się więcej o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym o obsłudze uwierzytelnianie i autoryzacja, przeczytaj artykuł o pierwszych krokach w programie Workspace.

  • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i uruchomić prostą aplikację Google Keep API, przeczytaj Krótkie wprowadzenia