Omówienie interfejsu Google Keep API

Google Keep API to interfejs API typu REST używany do tworzenia aplikacji, które umożliwiają administratorom firm zarządzanie notatkami Google Keep. Obejmuje to tworzenie, wyświetlanie, usuwanie i pobieranie załączników oraz modyfikowanie uprawnień notatki. Przykładem użycia API może być rozwiązanie problemów wykrytych przez oprogramowanie brokerskie zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB). Jeśli na przykład oprogramowanie CASB zidentyfikowało notatkę z informacjami poufnymi, interfejs Google Keep API może posłużyć do ograniczenia uprawnień do tej notatki, a nawet jej usunięcia.

Dalsze kroki

  • Więcej informacji o programowaniu z użyciem interfejsów Google Workspace API, w tym dotyczących uwierzytelniania i autoryzacji, znajdziesz w artykule Pierwsze kroki jako programista Workspace.

  • Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i uruchomić prostą aplikację API Google Keep, przeczytaj wprowadzenie.