Przegląd

Interfejs Alert Center API umożliwia zarządzanie alertami dotyczącymi Twojej domeny. Alert to ostrzeżenie o potencjalnym problemie z bezpieczeństwem wykrytym przez Google. Alerty zawierają te informacje:

 • Źródło, z którego pochodzi alert.
 • Nazwa alertu.
 • Czas wystąpienia alertu.
 • Określone dane powiązane z tym alertem.

Administratorzy domeny mogą wyświetlać alerty i zarządzać nimi ręcznie w konsoli administracyjnej Google. Interfejs Alert Center API umożliwia aplikacjom pobieranie danych alertów i informacji zwrotnych o alertach. Interfejs API może też generować nowe informacje zwrotne dotyczące istniejących alertów.

Na przykład aplikacja do monitorowania może używać interfejsu Alert Center API do pobierania najnowszych alertów dotyczących domeny, nadawania im priorytetów i powiadamiania użytkowników w organizacji. Gdy zespół zareaguje na alert, aplikacja może dołączyć do niego opinię na podstawie ustaleń.

Używanie interfejsu Alert Center API

Aby korzystać z interfejsu Alert Center API, musisz skonfigurować nowy projekt Cloud Platform i włączyć interfejs Alert Center API. Twój projekt musi używać konta usługi, aby uzyskać dostęp do interfejsu API.

Gdy aplikacja ma projekt Cloud, który spełnia wymagania wstępne i jest prawidłowo autoryzowany, może wysyłać żądania REST do interfejsu Alert Center API. Żądania do interfejsu API są łatwiejsze podczas korzystania z dostępnych bibliotek klienta.

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak wyświetlić listę dostępnych alertów za pomocą interfejsu API:

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);