Instalowanie bibliotek klienta

Interfejs Alert Center API powstał na podstawie protokołu HTTP i JSON, dzięki czemu każdy standardowy klient HTTP może wysyłać do niego żądania i analizować odpowiedzi.

Biblioteki klienta interfejsów API Google zapewniają jednak lepszą integrację języka, wyższy poziom bezpieczeństwa i obsługę wywołań, które wymagają autoryzacji użytkownika. Biblioteki klienta są dostępne w wielu językach programowania. Dzięki nim nie musisz ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Go

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Alert Center API dla języka Go (alfa). Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Java

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Workspace Alert Center API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Java. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Dodawanie biblioteki klienta do projektu

Wybierz swoje środowisko kompilacji (Maven lub Gradle) z następujących kart:

JavaScript

Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

.NET

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Workspace Alert Center API przy użyciu Biblioteki klienta Google API dla .NET. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji:

Pobieranie biblioteki

Zainstaluj pakiet NuGet: Google.Apis.

Node.js

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Alert Center API dla środowiska Node.js. Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Obj-C

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Alert Center API dla języka cel-C. Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

PHP

Pobierz najnowszą bibliotekę klienta interfejsu Alert Center API dla języka PHP (beta). Przeczytaj przewodnik programisty dotyczący biblioteki klienta.

Python

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Workspace Alert Center API przy użyciu biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Python. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Wymagania systemowe

Instalowanie biblioteki klienta

Możesz użyć menedżera pakietów lub ręcznie pobrać i zainstalować bibliotekę klienta dla języka Python:

Instalacja zarządzana

Do zarządzania instalacją użyj narzędzia pip lub setsetup. Najpierw może być konieczne uruchomienie polecenia sudo.

 • pip (preferowany):
  pip install --upgrade google-api-python-client
 • Setuptools:
  easy_install --upgrade google-api-python-client

Instalacja ręczna

 1. Pobierz najnowszą bibliotekę klienta dla języka Python
 2. Rozpakuj kod.
 3. Zainstaluj:
  python setup.py install

App Engine

Biblioteki klienta dla języka Python nie są instalowane w środowisku wykonawczym App Engine Python, więc trzeba je skopiować do aplikacji, tak jak biblioteki innych dostawców.

Ruby

Ta strona zawiera informacje dla początkujących na temat korzystania z interfejsu Google Workspace Alert Center API za pomocą biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby. Więcej informacji znajdziesz w tych zasobach:

Instalowanie gemu google-api-client

W zależności od używanego systemu konieczne może być dodanie tych poleceń na początku jako sudo.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej biblioteki klienta interfejsu API Google dla języka Ruby, zainstaluj ją za pomocą RubyGems:

gem install google-api-client

Jeśli masz już zainstalowany klejnot, zaktualizuj go do najnowszej wersji:

gem update -y google-api-client

Rozpoczynanie pracy z biblioteką klienta interfejsu API Google do języka Ruby

Informacje o tym, jak przesłać pierwszą prośbę, znajdziesz w przewodniku dla początkujących.