Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Informacje o pakiecie SDK Google Workspace Marketplace

Pakiet SDK Google Workspace Marketplace to zestaw narzędzi do tworzenia i kontrolowania informacji o aplikacji w Google Workspace Marketplace oraz w aplikacjach Google Chat w Google Chat.

Google Workspace Marketplace to witryna z listą dodatków, edytorów do Dysku, aplikacji Dysku oraz aplikacji internetowych zintegrowanych z Google Workspace, takich jak narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, CRM, do zarządzania dokumentami i projektami.

Informacje o aplikacji to zbiór tekstu, grafiki i integracji aplikacji, które opisują Twoją aplikację i określają jej wygląd w Google Workspace. Obecnie Google nie pobiera opłat za rozpowszechnianie aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Integracja aplikacji

Integracja aplikacji określa, jak i gdzie użytkownicy wchodzą w interakcje z Twoją aplikacją w Google Workspace. Na przykład dodatek do Arkuszy Google jest dostępny z poziomu Arkuszy i rozszerza ich funkcje. Aplikacja musi obsługiwać integrację z co najmniej jedną usługą Google.

W Google Workspace Marketplace możesz opublikować informacje o aplikacji dla następujących integracji aplikacji:

Aby opublikować aplikację w Google Chat w aplikacji Google Chat, możesz użyć pakietu SDK Google Workspace Marketplace.

Wyświetlanie listy integracji aplikacji

Niektóre integracje aplikacji można połączyć w informacjach o aplikacji. Jeśli na przykład Twoja aplikacja rozszerza funkcjonalność Arkuszy i jest dostępna jako aplikacja internetowa, możesz opublikować informacje o niej zawierające dodatek do Arkuszy i aplikację internetową dodaną do menu aplikacji Google w różnych usługach Google Workspace.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie listy integracji aplikacji.