Omówienie interfejsu Postmaster Tool API

Interfejs Postmaster Tool API umożliwia gromadzenie danych dotyczących zbiorczych e-maili wysyłanych do użytkowników Gmaila oraz importowanie danych do innych systemów lub łączenie ich z innymi systemami. Dane obejmują odsetek e-maili oznaczonych przez użytkownika jako spam oraz błędy dostarczania. Pełne wyjaśnienie wskaźników dostępnych w interfejsie Postmaster Tool API znajdziesz w sekcji Panele w artykule Centrum pomocy Postmaster Tools.

Ogólne kroki implementacji

Aby użyć tego interfejsu API, wykonaj te ogólne czynności:

 1. Skonfiguruj domenę uwierzytelniania: DKIM (d=) lub SPF (domenę ścieżki zwrotnej), która będzie używana do uwierzytelniania Twojego e-maila.
 2. Skonfiguruj interfejs API:
  1. Utwórz projekt.
  2. Włącz interfejs Postmaster Tool API.
  3. Skonfiguruj dane logowania do interfejsu API.
  4. Utwórz token OAuth2.
 3. Używaj tokena i danych logowania OAuth2 do wywoływania interfejsu API, w tym do weryfikowania domen i pobierania wskaźników.

Dalsze kroki

Aby skonfigurować domenę uwierzytelniania, przejdź do artykułu Konfigurowanie domeny uwierzytelniania.