Tworzenie projektu Google Cloud

Do korzystania z interfejsów Google Workspace API i tworzenia dodatków lub aplikacji Google Workspace wymagany jest projekt Google Cloud. Ten projekt stanowi podstawę do tworzenia, włączania i używania wszystkich usług Google Cloud, w tym do zarządzania interfejsami API, włączania płatności, dodawania i usuwania współpracowników oraz zarządzania uprawnieniami.

Aby utworzyć projekt Google Cloud:

  1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Administracja > Utwórz projekt.

    Otwórz stronę tworzenia projektu

  2. W polu Nazwa projektu wpisz opisową nazwę projektu.

    Opcjonalnie: aby edytować identyfikator projektu, kliknij Edytuj. Po utworzeniu projektu nie można zmienić jego identyfikatora, dlatego wybierz identyfikator, który odpowiada Twoim potrzebom w czasie trwania projektu.

  3. W polu Lokalizacja kliknij Przeglądaj, aby wyświetlić potencjalne lokalizacje projektu. Następnie kliknij Wybierz.
  4. Kliknij Utwórz. Konsola przekieruje Cię do strony panelu, a projekt zostanie utworzony w ciągu kilku minut.

Więcej informacji o projektach Google Cloud znajdziesz w artykule Tworzenie projektów i zarządzanie nimi.

Następny krok

Włącz interfejsy API Google Workspace w nowym projekcie Google Cloud.