Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printServers.delete

Usuwa serwer wydruku.

Żądanie HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{name=customers/*/chrome/printServers/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa serwera wydruku, który ma zostać usunięty.

Format: customers/{customer.id}/chrome/printServers/{printServer.id}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.