Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printers.batchDeletePrinters

Grupowo usuwa drukarki.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{parent=customers/*}/chrome/printers:batchDeletePrinters

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagany. Imię i nazwisko klienta. Format: klienci/{customer_id}

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "printerIds": [
  string
 ]
}
Pola
printerIds[]

string

Lista pozycji Printer.id, które powinny zostać usunięte. Maksymalnie 100 naraz.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Odpowiedź dotycząca usuwania istniejących drukarek zbiorowo.

Zapis JSON
{
 "printerIds": [
  string
 ],
 "failedPrinters": [
  {
   object (FailureInfo)
  }
 ]
}
Pola
printerIds[]

string

Lista drukarek Printer.id, które zostały usunięte.

failedPrinters[]

object (FailureInfo)

Lista błędów aktualizacji.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.