Method: admin.directory.v1.customers.chrome.printers.patch

Aktualizuje zasób Printer.

Żądanie HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/{printer.name=customers/*/chrome/printers/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
printer.name

string

Nazwa zasobu obiektu Printer w formacie klienci/{identyfikator-klienta}/printers/{identyfikator-drukarki} (podczas tworzenia drukarki pozostaw to pole puste)

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Lista pól do zaktualizowania. Uwaga: niektóre pola są tylko do odczytu i nie można ich aktualizować. Poprawka wartości w nieokreślonych polach.

Jest to lista rozdzielonych przecinkami pełnych i jednoznacznych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

clearMask

string (FieldMask format)

Lista pól do wyczyszczenia. Uwaga: niektóre pola są tylko do odczytu i nie można ich aktualizować. Poprawka wartości w nieokreślonych polach.

Jest to lista rozdzielonych przecinkami pełnych i jednoznacznych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Printer.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Printer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.