Zarządzanie przedstawicielami kontaktów

Z tego przewodnika dowiesz się, jak tworzyć, wyświetlać i usuwać przedstawicieli kontaktów.

Tworzenie przedstawicieli

Aby utworzyć przedstawiciela dla użytkownika, utwórz żądanie POST zawierające jego adres e-mail:

POST https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates

W treści żądania podaj adres e-mail przedstawiciela:

{ “email”: “delegate@example.com” }

Pomyślna odpowiedź zwraca kod stanu HTTP 200 i adres e-mail nowego przedstawiciela:

{ “email”: “delegate@example.com” }

Wyświetlenie listy przedstawicieli

Aby wyświetlić listę przedstawicieli w kontaktach użytkownika, utwórz żądanie GET zawierające adres e-mail tego użytkownika:

GET https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates

Pomyślna odpowiedź zwraca kod stanu HTTP 200 i listę adresów e-mail osób z przekazanym dostępem:

{ “email”: “delegate1@example.com” }

Usuwanie przedstawicieli

Aby usunąć osobę, której przekazano dostęp do kontaktów użytkownika, utwórz żądanie DELETE zawierające adres e-mail tej osoby i osoby, której przekazano dostęp:

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/contacts/v1/users/delegator@example.com/delegates/delegate@example.com

Pomyślna odpowiedź zwraca kod stanu HTTP 200.