Method: customers.patch

Stosuje poprawki do klienta.

Żądanie HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customers/{customerKey}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customerKey

string

Identyfikator klienta do zaktualizowania

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Customer.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Customer.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.