เริ่มต้นใช้งาน

คุณเริ่มต้นใช้งาน Groups Migration API ได้หลายวิธี

คู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ทําตามวิธีการใน

ข้อมูลอ้างอิง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดสื่อ insert ได้ที่ข้อมูลอ้างอิง

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ API

โปรดดูข้อมูล API เพิ่มเติมที่หัวข้อเครื่องมือติดตามปัญหา API, ผู้เชี่ยวชาญ API&#39, บล็อก, ถามคําถาม และศูนย์ช่วยเหลือสําหรับผู้ดูแลระบบ Google Workspace