ข้อกำหนดที่จำเป็น

เนื่องจากเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นในการใช้ API เอกสารจึงจะถือว่าคุณได้ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การตั้งค่า API คำอธิบาย
ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน
  • มีบัญชี Google และสร้างผู้ดูแลระบบ API มีผลกับบัญชี Google Workspace ทั้งหมด
  • ทําความคุ้นเคยกับคอนโซลผู้ดูแลระบบ Google Workspace ซึ่งอยู่ที่ admin.google.com โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโซลผู้ดูแลระบบที่หัวข้อใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ
  • ใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบหรือ Directory API เพื่อสร้างบัญชี กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มในบัญชีของคุณ
  • ใช้ Google Workspace Groups Settings API เพื่อจัดการกลุ่มและสิทธิ์เข้าถึงทั้งภายนอกและภายใน การแจ้งเตือน การเก็บถาวร และการกลั่นกรองข้อความ และกลุ่มที่กําหนดเอง
เปิดใช้บริการ Google Groups หากต้องการใช้ API คุณต้องเปิดใช้บริการ Google Groups
สร้างโปรเจ็กต์ Google Developers Console ใช้คอนโซล API เพื่อจัดการและดูการใช้งานข้อมูลการเข้าชม API, การเป็นสมาชิก และการตรวจสอบสิทธิ์ของแอปพลิเคชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโซล API ได้ที่ความช่วยเหลือสําหรับคอนโซล API

ตั้งค่าโปรเจ็กต์ใหม่ในคอนโซล Google API และเปิดใช้บริการ Groups Migration API สําหรับโปรเจ็กต์นี้