API การตั้งค่า Groups จะอัปเดตและเรียกข้อมูลการตั้งค่าสําหรับ Google Groups ที่มีอยู่ คุณจะใช้ API ทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • แก้ไขการตั้งค่าของกลุ่มสําหรับการเข้าถึงกลุ่มภายในและภายนอก
  • แก้ไขการแจ้งเตือนของกลุ่ม
  • กําหนดค่าการเก็บถาวรการสนทนาและการกลั่นกรองข้อความ
  • ปรับแต่งกลุ่มผู้ใช้ของบัญชี
อ่านภาพรวมทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้และตั้งค่าให้แอปใช้ API
ตรวจสอบทรัพยากรและวิธีการทั้งหมดของ API&#39 นี้
รับความช่วยเหลือ รายงานข้อบกพร่อง หรือขอฟีเจอร์