Directory API sorunlarını giderme

Bu sayfada, bir satıcı olarak Directory API kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı yaygın sorunlar açıklanmaktadır.

400:badRequest

Bu hata, yönteme yanlış bir parametre değeri aktarıldığında ortaya çıkar.

users.get yöntemini kullanıyorsanız userKey parametresine iletilen değerin kullanıcının birincil e-posta adresi, takma ad e-posta adresi veya benzersiz kullanıcı kimliği olduğunu doğrulayın.

users.list yöntemini kullanıyorsanız aşağıdaki parametreleri doğrulayın:

 • customer parametresi: Yalnızca Google tarafından oluşturulan customerId parametresini kullanın. Gerçek müşterinin alan adını kullanmayın. Müşterinin ikincil alanları varsa domain parametresinin kullanılması, yalnızca söz konusu alanda e-posta adresi bulunan kullanıcıları döndürdüğü için bu parametreyi kullanmanızı öneririz.
 • domain parametresi: Yalnızca gerçek müşterinin alanını kullanın. Google tarafından oluşturulan
  customerId kodunu kullanmayın.

403:domainCannotUseApis

Bu hata, müşteriniz Admin SDK API'ye bayi erişimini devre dışı bıraktığında ortaya çıkar. Bu sorunu çözmek için müşterinizden Admin SDK API'ye erişimi yeniden etkinleştirmesini isteyin. Daha fazla bilgi için API erişimini kontrol etme bölümüne bakın.

Mevcut lisanslı kullanıcıların sayısını öğrenmeye çalışırken bu hatayı alıyorsanız users.list yöntemini çağırmak yerine abonelik kaynağındaki licensedNumberOfSeats alanını kullanın.

403:forbidden

Bu hata, müşterinin sahibi olmadığınızda veya müşteriniz Yönetici konsoluna bayi erişimini devre dışı bıraktığında oluşur.

Bu sorunu çözmek üzere, müşterinin bayi sahipliğini doğrulamak için arama yapmadan önce customers.get yöntemini çağırın veya müşterinizden, Yönetici konsoluna bayi erişimini yeniden etkinleştirmesini isteyin. Daha fazla bilgi için Müşterinin Yönetici konsoluna erişme başlıklı makaleyi inceleyin.

403:usageLimits.accessNotConfigured

Bu hata, API Google Cloud projesinde etkinleştirilmediğinde oluşur. Bu sorunu çözmek için Google Cloud Console'a gidip API'yi etkinleştirin. Daha fazla bilgi edinmek için Google Workspace API'lerini etkinleştirme bölümüne bakın.

409:duplicate

Bu hata, yeni bir kullanıcı eklemeye çalıştığınızda müşterinin birincil e-posta adresi zaten aşağıdakilerden birinin içinde bulunuyorsa oluşur:

 • Kullanıcı eklemeye çalıştığınız geçerli Google Workspace hesabı.
 • Başka bir Google ürünü (Google Workspace hariç).

Bu sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın:

 1. users.get yöntemini çağırın.

  Bir 200 yanıtı alırsanız kullanıcı, müşterinin Google Workspace Hesabında zaten mevcut demektir. Bu kullanıcıyı hesaba ekleyemezsiniz.

  403 forbidden yanıtı alırsanız birincil e-posta parametresindeki alan yeniden satış yapılan bir müşteri değildir veya birincil e-posta daha önce farklı bir Google ürünü için kullanılmıştır ve bu kullanıcının başarılı bir şekilde eklenebilmesi için önce müşterinin alanının doğrulanması gerekir.

 2. Müşterinin alanını doğrulayabiliyorsanız aşağıdakileri yapın:

  1. users.insert yöntemini kullanarak geçici bir yönetici kullanıcı oluşturun ve son alan doğrulaması adımına kadar temel hazırlığı devam ettirin.
  2. Alan adını doğrularken geçici kullanıcıları webResource.insert çağrısı için istek gövdesinin owners[] parametresine ekleyin. 200 yanıtı alana kadar bu çağrıyı yapın.
  3. Alan doğrulandıktan sonra users.patch veya users.update yöntemlerini kullanarak geçici kullanıcı adını yeniden adlandırın.
 3. Müşterinin alanını doğrulayamıyorsanız aşağıdakileri yapın:

  1. users.insert yöntemini kullanarak geçici bir yönetici kullanıcı oluşturun.
  2. Müşterinizden geçici kullanıcı olarak oturum açmasını ve Yönetici konsolu üzerinden alanını doğrulamasını isteyin.
  3. Alan doğrulandıktan sonra müşteri adını değiştirebilir veya geçici kullanıcı adını yeniden adlandırabilirsiniz. users.patch veya users.update yöntemlerini kullanabilirsiniz.

412:limitExceeded

Bu hata, müşteriniz maksimum lisans sınırına ulaştığında oluşur. Bu sorunu çözmek için subscriptions.changeSeats yöntemini kullanın ve abonelik planına bağlı olarak aşağıdakileri kullanın:

 • FLEXIBLE için maximumNumberOfSeats parametresini artırın.
 • ANNUAL için numberOfSeats parametresini artırın.