Google Play'in verilere ilişkin açıklama şartları

Mayıs 2021'de Google Play yeni Veri Güvenliği bölümünü duyurdu. Bu bölüm, uygulamaların veri toplama, paylaşma ve güvenlik yöntemleriyle ilgili geliştiriciler tarafından sağlanan bir açıklamadan oluşacak.

Bu sayfa, Google Mobile Ads SDKkullanımınızla ilgili olarak söz konusu veri açıklamasına ilişkin şartları yerine getirmenize yardımcı olabilir. Bu sayfada, SDK'mızın son kullanıcı verilerini (uygulama geliştirici olarak kontrol edebileceğiniz geçerli ayarlar veya yapılandırmalar dahil) işleyip işlemediği ve nasıl işlediği hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Size destek verirken mümkün olduğunca şeffaf olmayı hedefliyoruz. Ancak uygulama geliştirici olarak uygulamanızın son kullanıcı verilerini toplama, paylaşma ve güvenlikle ilgili yaklaşımı hakkında Google Play Veri Güvenliği bölümü formuna nasıl yanıt vereceğinize karar vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu sayfadaki bilgiler nasıl kullanılır?

Bu sayfada, Google Mobile Ads SDKuygulamasının yalnızca en son sürümü (23.0.0) tarafından toplanan son kullanıcı verileri listelenmektedir.

Eski bir Google Mobile Ads SDKsürümünü kullanıyorsanız uygulama açıklamalarınızın doğru olması için en son sürüme güncelleme yapmanız önerilir. Google Mobile Ads SDK zaman içinde güncellenmeye devam edecektir. Bu makale bu değişiklikleri yansıtacaktır. Bu nedenle, açıklamaları tekrar kontrol edip gerekli şekilde güncellemeyi unutmayın.

Verilerle ilgili açıklamayı tamamlamak için Android'in veri türleri kılavuzunu kullanarak toplanan verileri en iyi tanımlayan veri türlerini ve amaçları belirleyebilirsiniz. Verilerle ilgili açıklamada, söz konusu uygulamanızın toplanan verileri nasıl paylaştığını ve kullandığını da belirttiğinizden emin olun.

Otomatik olarak toplanan ve paylaşılan veriler

Google Mobile Ads SDK , hangi kullanıcı mesajlarının gösterilmesi gerektiğinin belirlenmesi için uygulama işlevinin reklam, analiz ve sahtekarlığı önleme amaçlı.

Veriler Varsayılan olarak, Google Mobile Ads SDK...
IP adresi Cihazın genel konumunu tahmin etmek için kullanılabilecek IP adresini toplar.
Cihaz tanımlayıcıları Kullanıcı rızası alma mesajının gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için kullanılabilecek Android reklam (reklam) kimliğini toplar.
Kullanıcı ürünü etkileşimleri Uygulama başlatma, dokunma ve video görüntülemeleri de dahil olmak üzere kullanıcı ürünü etkileşimlerini ve etkileşim bilgilerini toplar.
Teşhis bilgileri Uygulamanızın ve SDK'nın performansı ile ilgili bilgileri toplar. Bu bilgiler arasında kilitlenme günlükleri, uygulama başlatma süresi, bekleme oranı ve enerji kullanımı yer alır.
Cihaz ve hesap tanımlayıcıları Android reklam (reklam) kimliği, uygulama grubu kimliği ve varsa cihazda oturum açılmış hesaplarla ilgili diğer tanımlayıcıları toplar.

Google Mobile Ads SDK tarafından toplanan tüm kullanıcı verileri, taşıma sırasında Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) protokolü kullanılarak şifrelenir.

Veri işleme

Android reklam kimliği toplama işlemi isteğe bağlıdır. Reklam kimliği, Android ayarları menüsündeki reklam kimliği kontrolleri kullanılarak kullanıcılar tarafından sıfırlanabilir veya silinebilir. Uygulama geliştiricisi olarak, uygulamanın manifest dosyasını güncelleyerek reklam kimliklerinin toplanmasını engelleyebilirsiniz.

Google Mobile Ads SDKiçindeki Sınırlı Reklamlar gibi diğer belirli özellikler de reklam kimliği ve diğer verilerin iletimini devre dışı bırakabilir.

Kullanımınıza bağlı olarak toplanan ve paylaşılan veriler

Ek veriler içeren isteğe bağlı ürün özellikleri (ör. gelişmiş raporlama) kullanıyor veya yeni ürün özellikleriyle ilgili ek veriler içeren testlerine katılıyorsanız bu özellik veya testler için ek verilerin açıklanmasının gerekip gerekmediğini kontrol etmeyi unutmayın.

Diğer yararlı kaynaklar