ABD eyalet gizlilik yasalarına uygunluk

Yayıncıların ABD eyalet gizlilik yasalarına, Google Mobile Ads SDK'sı, yayıncıların Google'ın kısıtlanmış veri işlemeyi (KVİ) etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini belirtmek için iki farklı parametre kullanmasına olanak tanır. SDK, yayıncılara aşağıdaki sinyalleri kullanarak reklam isteği düzeyinde KVİ ayarlama olanağı sağlar:

Google, bu parametrelerden herhangi biri kullanıldığında belirli benzersiz tanımlayıcıları ve yayıncılara hizmetlerin sağlanmasında işlenen diğer verileri kullanma şeklini kısıtlar. Bu nedenle Google yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamlar gösterecektir. Bu parametreler, kullanıcı arayüzündeki KVİ ayarlarını geçersiz kılar.

Yayıncılar, kısıtlanmış veri işlemenin uygunluk planlarını nasıl destekleyebileceğine ve ne zaman etkinleştirileceğine kendileri karar vermelidir. Her iki isteğe bağlı parametre de aynı anda kullanılabilir. Ancak bu parametreler, Google'ın reklam sunumu üzerinde aynı etkiye sahiptir.

Bu kılavuzun amacı, yayıncıların her reklam isteği için bu seçenekleri etkinleştirmek üzere gereken adımları anlamalarına yardımcı olmaktır.

KVİ sinyali

KVİ'nin Google'ın KVİ sinyali kullanılarak etkinleştirilmesi gerektiğini Google'a bildirmenin iki farklı yolu vardır:

KVİ için ekstralar parametresi

Ekstra parametre seçeneği için rdp anahtarı ve 1 değerine sahip, ek parametreler belirten bir reklam isteği oluşturun.

Java

Bundle networkExtrasBundle = new Bundle();
networkExtrasBundle.putInt("rdp", 1);
AdRequest request = new AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, networkExtrasBundle)
  .build();

Kotlin

val networkExtrasBundle = Bundle()
networkExtrasBundle.putInt("rdp", 1)
val request = AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java!!, networkExtrasBundle)
  .build()

Bir reklam yüklerken bu istek nesnesini kullandığınızdan emin olun.

KVİ için paylaşılan tercihler

Paylaşılan tercihler seçeneği için gad_rdp anahtarını 1 değeriyle SharedPreferences değerine yazın. Google Mobile Ads SDK'sı, reklam yükleme sırasında gad_rdp anahtarını okur.

Java

SharedPreferences sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
sharedPref.edit().putInt("gad_rdp", 1).apply();

Kotlin

val sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context)
sharedPref.edit().putInt("gad_rdp", 1).apply()

IAB sinyali

KVİ'nin IAB'nin sinyali kullanılarak etkinleştirilmesi gerektiğini Google'a bildirmenin iki farklı yolu vardır:

IAB için ekstralar parametresi

Ekstra parametre seçeneği için IABUSPrivacy_String anahtarı ve IAB spesifikasyonuyla uyumlu bir dize değeri içeren, ekstra parametreler belirten bir reklam isteği oluşturun.

Java

Bundle networkExtrasBundle = new Bundle();
networkExtrasBundle.putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING);
AdRequest request = new AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, networkExtrasBundle)
  .build();

Kotlin

val networkExtrasBundle = Bundle()
networkExtrasBundle.putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING)
val request = AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java!!, networkExtrasBundle)
  .build()

Bir reklam yüklerken bu istek nesnesini kullandığınızdan emin olun.

IAB için paylaşılan tercihler

Paylaşılan tercihler seçeneği için IABUSPrivacy_String anahtarını, SharedPreferences için IAB spesifikasyonuna uygun bir dize değeriyle yazın. Google Mobile Ads SDK'sı, reklam yükleme sırasında IABUSPrivacy_String anahtarını okur.

Java

SharedPreferences sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
sharedPref.edit().putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING).apply();

Kotlin

val sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context)
sharedPref.edit().putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING).apply()

Uyumlulaştırma

Uyumlulaştırma kullanıyorsanız:

 1. CPRA ayarları bölümündeki adımları uygulayın ve uyumlulaştırma iş ortaklarınızı kullanıcı arayüzünde CPRA reklam iş ortakları listesine ekleyin.AdMob

 2. IAB Spesifikasyonu ile uyumlu olan uyumlulaştırma iş ortağı SDK'larının da sinyali okuyabilmesi için IAB sinyalini, paylaşılan tercihlerikullanarak IAB sinyalini kullanarak yazabilirsiniz.

 3. CPRA uyumluluğu konusunda yardımcı olmak için hangi seçenekleri sunduklarını belirlemek için her bir reklam ağı iş ortağının belgelerine bakın.