Başla

Google AB Kullanıcı Rızası Politikası uyarınca Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) kullanıcılarınıza Birleşik Krallık ile birlikte belirli açıklamalar yapmanız ve yasal olarak gerekli olduğu durumlarda çerez veya başka yerel depolama bilgilerinin yanı sıra reklam yayınlamak için kişisel verileri (AdID gibi) kullanma konusunda izin almanız gerekir. Bu politika AB eGizlilik Yönergesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) şartlarını yansıtmaktadır.

Google, yayıncıları bu politika kapsamındaki gereksinimleri yerine getirmeleri konusunda desteklemek için Kullanıcı Mesajlaşma Platformu (UMP) SDK'sını sunmaktadır. UMP SDK'sı, en yeni IAB standartlarını destekleyecek şekilde güncellendi. Tüm bu yapılandırmalar artık gizlilik ve mesajlaşma AdMob özelliğiyle kolayca yönetilebilir.

Ön koşullar

Kullanıcı mesajı türleri

Desteklenen mesajların tam listesi için Kullanıcı mesajı türleri bölümüne göz atın. Her bir mesaj türünün uygulanmasıyla ilgili talimatlar için sol gezinme çubuğuna bakın.

Gradle ile yükle

Google Mobile Ads SDK'sının 19.8.0 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız bu Gradle yükleme adımını atlayabilirsiniz. Aksi halde, UMP SDK'sını uygulamanızın build.gradle bölümüne aşağıdaki şekilde ekleyin:

dependencies {
  // This dependency is automatically included by Google Mobile Ads SDK 19.8.0
  // or higher.
  implementation 'com.google.android.ump:user-messaging-platform:2.0.0'
}

Uygulamanızın build.gradle bölümünde değişiklik yaptıktan sonra projenizi Gradle dosyalarıyla senkronize etmeyi unutmayın.

Manifest dosyasını güncelle

Ardından, uygulama kimliğinizi bulun ve AndroidManifest.xml hesabınıza ekleyin:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.rewardedinterstitialexample">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <!-- Sample app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Bir mesajın gösterilmesi gerekip gerekmediğini belirleme

Bir form yüklemeden önce, requestConsentInfoUpdate() uygulamanın ilk aşamasında kullanıcının izin bilgilerinin güncellenmesi için istekte bulunmanız gerekir. Bu, kullanıcılarınızın henüz izin vermemiş olmaları veya izinlerinin süresinin dolduğu durumlarda izin vermeleri gerekip gerekmediğini belirleyebilir.

Gerektiğinde formu sunarken consentInformation nesnede depolanan bilgileri kullanın.

Uygulama başlatıldığında durumun nasıl kontrol edileceğine dair bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

Java

package com.example.myapplication;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import com.google.android.ump.ConsentForm;
import com.google.android.ump.ConsentInformation;
import com.google.android.ump.ConsentRequestParameters;
import com.google.android.ump.FormError;
import com.google.android.ump.UserMessagingPlatform;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 private ConsentInformation consentInformation;
 private ConsentForm consentForm;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  // Set tag for under age of consent. false means users are not under
  // age.
  ConsentRequestParameters params = new ConsentRequestParameters
    .Builder()
    .setTagForUnderAgeOfConsent(false)
    .build();

  consentInformation = UserMessagingPlatform.getConsentInformation(this);
  consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
    this,
    params,
    new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener() {
      @Override
      public void onConsentInfoUpdateSuccess() {
        // The consent information state was updated.
        // You are now ready to check if a form is available.
      }
    },
    new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener() {
      @Override
      public void onConsentInfoUpdateFailure(FormError formError) {
        // Handle the error.
      }
    });
 }
}

Kotlin

package com.example.myapplication

import com.google.android.ump.ConsentForm
import com.google.android.ump.ConsentInformation
import com.google.android.ump.ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener
import com.google.android.ump.ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener
import com.google.android.ump.ConsentRequestParameters
import com.google.android.ump.UserMessagingPlatform

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 private lateinit var consentInformation: ConsentInformation
 private lateinit var consentForm: ConsentForm

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  // Set tag for under age of consent. false means users are not under
  // age.
  val params = ConsentRequestParameters
    .Builder()
    .setTagForUnderAgeOfConsent(false)
    .build()

  consentInformation = UserMessagingPlatform.getConsentInformation(this)
  consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
    this,
    params,
    OnConsentInfoUpdateSuccessListener {
     // The consent information state was updated.
     // You are now ready to check if a form is available.
    },
    OnConsentInfoUpdateFailureListener {
     // Handle the error.
    })
 }
}

Varsa form yükleyin

Bir form görüntülemeden önce kullanılabilir olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Kullanılamayan formlar, kullanıcının sınırlı reklam izlemeyi etkinleştirmesinden veya reşit olma yaşından küçük olarak etiketlemesinden kaynaklanabilir.

Bir formun kullanılabilirliğini kontrol etmek için daha öncethe isConsentFormAvailable() method on the ConsentInformation instance oluşturduğunuz formu kullanın.

Ardından, formu yüklemek için bir sarmalayıcı yöntemi ekleyin:

Java

...
  consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
    this,
    params,
    new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener() {
     @Override
     public void onConsentInfoUpdateSuccess() {
      // The consent information state was updated.
      // You are now ready to check if a form is available.
      if (consentInformation.isConsentFormAvailable()) {
       loadForm();
      }
     }
    },
    new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener() {
     @Override
     public void onConsentInfoUpdateFailure(FormError formError) {
      // Handle the error.
     }
  });
 }

 public void loadForm() {

 }
}

Kotlin

...
  consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
    this,
    params,
    OnConsentInfoUpdateSuccessListener {
     // The consent information state was updated.
     // You are now ready to check if a form is available.
     if (consentInformation.isConsentFormAvailable) {
      loadForm()
     }
    },
    OnConsentInfoUpdateFailureListener {
     // Handle the error.
    })
 }

 fun loadForm() {

 }
}

Formu yüklemek için the static loadConsentForm() method on the UserMessagingPlatform classkullanın.

Java

public void loadForm() {
 // Loads a consent form. Must be called on the main thread.
 UserMessagingPlatform.loadConsentForm(
   this,
   new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadSuccessListener() {
    @Override
    public void onConsentFormLoadSuccess(ConsentForm consentForm) {
     MainActivity.this.consentForm = consentForm;
    }
   },
   new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadFailureListener() {
    @Override
    public void onConsentFormLoadFailure(FormError formError) {
     // Handle the error.
    }
   }
 );
}

Kotlin

fun loadForm() {
 // Loads a consent form. Must be called on the main thread.
 UserMessagingPlatform.loadConsentForm(
   this,
   UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadSuccessListener {
    this.consentForm = consentForm
   },
   UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadFailureListener {
    // Handle the error.
   }
 )
}

Gerekirse formu gönderin

Formun kullanılabilirliğini belirledikten ve yükledikten sonra, formu sunmak içinConsentForm örneğindekishow() yöntemini kullanın.

Önceki nesnedenconsentInformation nesnesini kullanarakconsent status yönteminiloadForm() güncelleyin:

Java

public void loadForm() {
 // Loads a consent form. Must be called on the main thread.
 UserMessagingPlatform.loadConsentForm(
   this,
   new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadSuccessListener() {
    @Override
    public void onConsentFormLoadSuccess(ConsentForm consentForm) {
     MainActivity.this.consentForm = consentForm;
     if (consentInformation.getConsentStatus() == ConsentInformation.ConsentStatus.REQUIRED) {
      consentForm.show(
        MainActivity.this,
        new ConsentForm.OnConsentFormDismissedListener() {
         @Override
         public void onConsentFormDismissed(@Nullable FormError formError) {
          if (consentInformation.getConsentStatus() == ConsentInformation.ConsentStatus.OBTAINED) {
           // App can start requesting ads.
          }

          // Handle dismissal by reloading form.
          loadForm();
         }
      });
     }
    }
   },
   new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadFailureListener() {
    @Override
    public void onConsentFormLoadFailure(FormError formError) {
     // Handle Error.
    }
   }
 );
}

Kotlin

fun loadForm() {
 // Loads a consent form. Must be called on the main thread.
 UserMessagingPlatform.loadConsentForm(
   this,
   UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadSuccessListener {
    this.consentForm = consentForm
    if (consentInformation.consentStatus == ConsentInformation.ConsentStatus.REQUIRED) {
     consentForm.show(
       this,
       ConsentForm.OnConsentFormDismissedListener {
        if (consentInformation.consentStatus == ConsentInformation.ConsentStatus.OBTAINED) {
         // App can start requesting ads.
        }

        // Handle dismissal by reloading form.
        loadForm()
       }
     )
    }
   },
   UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadFailureListener {
    // Handle the error.
   }
 )
}

Kullanıcı bir seçim yaptıktan veya formu kapattıktan sonra herhangi bir işlem yapmanız gerekiyorsa bu mantığı formunuzun tamamlanma işleyicisine veya geri çağırmasına yerleştirin.

Test

Coğrafi konumu zorunlu kılma

UMP SDK'sı, cihaz the setDebugGeography method on ConsentDebugSettings.Builderkullanılarak AEA veya Birleşik Krallık'taymış gibi uygulamanızın davranışını test etmek için bir yol sağlar.

Hata ayıklama işlevini kullanmak için uygulamanızın hata ayıklama ayarlarında test cihazınızın karma oluşturma işlemi uygulanmış kimliğini sağlamanız gerekir. Bu değeri ayarlamadanrequestConsentInfoUpdate() yöntemini çağırırsanız uygulamanız, çalıştırıldığında gerekli kimlik karmasını günlüğe kaydeder.

Java

ConsentDebugSettings debugSettings = new ConsentDebugSettings.Builder(this)
  .setDebugGeography(ConsentDebugSettings.DebugGeography.DEBUG_GEOGRAPHY_EEA)
  .addTestDeviceHashedId("TEST-DEVICE-HASHED-ID")
  .build();

ConsentRequestParameters params = new ConsentRequestParameters
  .Builder()
  .setConsentDebugSettings(debugSettings)
  .build();

consentInformation = UserMessagingPlatform.getConsentInformation(this);
consentInformation.requestConsentInfoUpdate(this,
  params,
  new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener() {
   @Override
   public void onConsentInfoUpdateSuccess() {
    // The consent information state was updated.
    // You are now ready to check if a form is available.
   }
  },
  new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener() {
   @Override
   public void onConsentInfoUpdateFailure(FormError formError) {
    // Handle the error.
   }
});

Kotlin

val debugSettings = ConsentDebugSettings.Builder(this)
  .setDebugGeography(ConsentDebugSettings.DebugGeography.DEBUG_GEOGRAPHY_EEA)
  .addTestDeviceHashedId("TEST-DEVICE-HASHED-ID")
  .build()

val params = ConsentRequestParameters
  .Builder()
  .setConsentDebugSettings(debugSettings)
  .build()

consentInformation = UserMessagingPlatform.getConsentInformation(this)
  consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
    this,
    params,
    OnConsentInfoUpdateSuccessListener {
     // The consent information state was updated.
     // You are now ready to check if a form is available.
    },
    OnConsentInfoUpdateFailureListener {
     // Handle the error.
    })
}

DebugGeographyile coğrafi konumu aşağıdaki seçeneklerden birine zorunlu kılma seçeneğiniz vardır:

Hata Ayıklama Coğrafyası Açıklama
DEBUG_GEOGRAPHY_DISABLED Hata ayıklama coğrafyası devre dışı bırakıldı.
DEBUG_GEOGRAPHY_EEA Konum, hata ayıklama cihazları için AEA'da olduğu gibi görünür.
DEBUG_GEOGRAPHY_NOT_EEA Hata ayıklama cihazları için AEA'da coğrafi konum olarak görünmez.

Hata ayıklama ayarlarının yalnızca test cihazlarında çalıştığını unutmayın. Testler varsayılan olarak etkinleştirilmiş olduğundan emülatörlerin cihaz kimliği listenize eklenmesi gerekmez.

UMP SDK'sıyla uygulamanızı test ederken, bir kullanıcının ilk yükleme deneyimini simüle etmek için SDK durumunu sıfırlamanız yararlı olabilir. SDK, bunu yapmanıza reset() yönergeyi sağlar.

Java

consentInformation.reset();

Kotlin

consentInformation.reset()

Ayrıca, UMP SDK'sını projenizden tamamen kaldırmaya karar verirseniz reset() işlevini de çağırmanız gerekir.