SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google


SDK C++ dành cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google bao bọc SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho iOS và Android, và chỉ có sẵn trên các nền tảng đó.

Khi sử dụng SDK quảng cáo của Google trên thiết bị di động, bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ về trang web Google Developers.

Để cài đặt SDK này, hãy xem phần Bắt đầu.