Google Analytics Admin API'ye Genel Bakış

Özet: Bu dokümanda Google Analytics Admin API Sürüm 1.0'a genel bir bakış sunulmaktadır.

API'nin Alfa ve Beta kanalları desteklenmeye devam eder. Beta kanalı, alfa sürümünde mevcut olan ve kararlı olarak kabul edilen, gelecekte önemli bir değişiklik yapılması beklenmeyen özelliklerin bir alt kümesini içerir. Yeni özellikler olgunlaştıktan sonra Beta'ya eklenecek.

Giriş

Google Analytics Admin API, Google Analytics 4 (GA4) yapılandırma verilerine programatik erişim olanağı sunar ve yalnızca GA4 mülkleriyle uyumludur. GA4 mülkleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Analytics Admin API'yi kullanarak:

Kullanılabilir yöntemler

Hesap temel hazırlığı

  • accounts.provisionAccountTicket

    Bu yöntem, Hizmet Şartları (TOS) URL'sine eklenmesi gereken accountTicketId alanını döndürür: https://analytics.google.com/analytics/web/?provisioningSignup=false#/termsofservice/ACCOUNT_TICKET_ID. Bir kullanıcı, Hizmet Şartları URL'sini ziyaret edip Hizmet Şartları'nı kabul ettikten sonra Google Analytics hesabı oluşturma işlemi tamamlanır (Hesap temel hazırlığı örneği).

Hesap yönetimi

Veri paylaşımı ayarlarını yönetme

Hesap özetlerini listeleme

Değişiklik geçmişi etkinliklerini ara

Mülk yönetimi

Kullanıcı verilerinin toplanmasına dair onay

Veri saklama ayarı yönetimi

Google Sinyalleri ayarı yönetimi (Alfa)

Veri akışı yönetimi

Measurement Protocol gizli anahtar yönetimi

Dönüşüm etkinliği yönetimi

Özel boyut yönetimi

Özel metrik yönetimi

Firebase projesini bağlama

Google etiketi oluşturma (Alfa)

GA4 mülkü için Analytics Search Ads 360 entegrasyonunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

GA4 mülkü için BigQuery Export'u ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcı izinleri yönetimi (Alfa)

Veri erişim raporları (Alfa)

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Veri Erişim Raporları kılavuzunu inceleyin.

Kitle yönetimi (Alfa)

Google Analytics'teki kitleler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Genişletilmiş Veri Kümeleri yönetimi (Alfa)

Google Analytics 360'taki Genişletilmiş Veri Kümeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Otomatik GA4 kurulum işlemini devre dışı bırakma (Alfa)

UA mülkleri için otomatik GA4 kurulum işleminin kapsam dışında kalmayı seçme durumunu yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.