Tổng quan

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Nhúng của Google Analytics.

Giới thiệu

API nhúng của Google Analytics là thư viện JavaScript cho phép bạn dễ dàng tạo và nhúng trang tổng quan trên trang web của bên thứ ba chỉ trong vài phút. API này cung cấp cho bạn một tập hợp gồm các thành phần cắm vào được, có thể phối hợp hoạt động để xây dựng các công cụ phức tạp, vừa đơn giản vừa hiệu quả.

Trang tổng quan được tạo bằng API Nhúng.

Với API Nhúng, bạn sẽ nhận được:

  • Nút đăng nhập vào Google Analytics bằng một lần nhấp chuột, vì vậy, bạn không cần phải tự uỷ quyền.
  • Bộ chọn chế độ xem (hồ sơ) được tích hợp sẵn giúp bạn có thể dễ dàng so sánh dữ liệu từ nhiều chế độ xem cùng một lúc.
  • Tích hợp với biểu đồ của Google để cung cấp cho bạn hình ảnh giống như trên trang web của Google Analytics.
  • Toàn quyền truy cập để chạy các truy vấn của riêng bạn, cho phép bạn sử dụng các công cụ tạo hình ảnh của bên thứ ba như d3.jschart.js.
  • Khả năng tạo và đóng gói các thành phần của riêng bạn để bạn có thể dễ dàng sử dụng lại hoặc chia sẻ các thành phần đó với người khác.

Bắt đầu

Cách nhanh nhất để bắt đầu với API Nhúng là đọc hướng dẫn cho nhà phát triển, trong đó hướng dẫn bạn về toàn bộ quy trình xây dựng một trang tổng quan đơn giản từ đầu.

Các bước tiếp theo

Sau khi bạn hiểu cách hoạt động của API, hãy tìm hiểu kỹ hơn bằng cách tự làm quen với tài liệu tham khảo API. Nếu bạn muốn tự xây dựng các thành phần của riêng mình, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển tạo thành phần tuỳ chỉnh. Bạn cũng có thể tìm thấy các thành phần mẫu trên GitHub.