Tích hợp với Google Analytics 4

Khám phá Google Analytics 4 – thế hệ tiếp theo của Analytics – giúp thu thập dữ liệu dựa trên sự kiện từ cả trang web và ứng dụng.
Tìm hiểu về Google Analytics 4 và cách sử dụng Google Analytics 4 để đo lường và báo cáo.
Khám phá cách thiết lập Google Analytics cho trang web hoặc ứng dụng của bạn bằng cách tạo một tài sản Google Analytics 4, rồi thêm luồng dữ liệu vào mã Google Analytics của bạn.

Tài nguyên khác

Tìm hiểu về Google Analytics 4 và cách sử dụng Google Analytics 4 để đo lường và báo cáo.
Xem những việc bạn có thể làm với Nền tảng Google Analytics.
Tìm hiểu về các kỹ thuật triển khai nâng cao.
Tìm hiểu cách di chuyển sang các thư viện đo lường mới nhất của Google Analytics.
Tài nguyên để luôn cập nhật và tham gia với các nhà phát triển khác.
Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và báo cáo sự cố.

Di chuyển từ Universal Analytics

Universal Analytics đã ngừng hoạt động. Dưới đây là một số tài nguyên giúp bạn chuyển sang Google Analytics 4.