API สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play

Google Play Developer API ทําให้คุณทํางานด้านการเผยแพร่และการจัดการแอปได้ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบดังนี้

การสมัครใช้บริการและการซื้อในแอป

คุณสามารถใช้ Google Play Developer API เพื่อจัดการสิ่งต่อไปนี้

คุณใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อตรวจสอบสถานะของการซื้อ รวมถึงแก้ไขและยกเลิกการซื้อที่เกิดซ้ําได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขายการสมัครใช้บริการในแอป Android โปรดอ่าน การเรียกเก็บเงินสําหรับการซื้อในแอปของ Google Play ในเว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android

Publishing API

Google Play Developer Publishing API ทําให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติให้งานที่ต้องทําเป็นประจําเกี่ยวกับการเผยแพร่แอปและการจัดจําหน่ายได้ ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่คล้ายกับฟังก์ชันที่นักพัฒนาแอปมีให้บริการผ่าน Play Console เช่น

  • การอัปโหลดแอปเวอร์ชันใหม่
  • การเผยแพร่แอปโดยการมอบหมาย APK ให้กับแทร็กต่างๆ (อัลฟ่า เบต้า การเปิดตัวแบบทีละขั้น หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)
  • การสร้างและแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google Play Store ซึ่งรวมถึงข้อความและกราฟิกที่แปลแล้วและภาพหน้าจอแบบหลายอุปกรณ์

งานเหล่านั้นทําได้โดยใช้ฟังก์ชันการแก้ไขใหม่ ซึ่งนําวิธีทําธุรกรรมไปใช้เปลี่ยนแปลง คุณจัดกลุ่มการเปลี่ยนแปลงหลายรายการเป็นการแก้ไขฉบับร่างเดียว แล้วทําการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดพร้อมกัน (การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะไม่มีผลจนกว่าจะแก้ไข)

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการเริ่มใช้ Google Play Developer API โปรดดูที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน

คุณใช้ไลบรารี Java และ Python เพื่อจัดการการโต้ตอบกับ Publishing API ได้ เราได้ให้ตัวอย่างโค้ดในหน้าไลบรารีไคลเอ็นต์และตัวอย่างโค้ด หากใช้ภาษาอื่น ก็จะเข้าถึง REST API ได้โดยตรงผ่าน HTTP

หากคุณมีปัญหาในการใช้ Google Play Developer API เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

API อื่นๆ

API การเผยแพร่บริการเกมของ Google Play ช่วยให้คุณกําหนดงานที่ต้องทําเป็นประจําซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เกมโดยอัตโนมัติได้