אימות הלקוח

שירותים מסוימים של Google Play (כמו 'כניסה באמצעות חשבון Google' ו'הזמנות לאפליקציות') מחייבים לספק את SHA-1 של אישור החתימה כדי שנוכל ליצור לקוח OAuth2 ומפתח API לאפליקציה שלכם.

שימוש בחתימת אפליקציה ב-Play

אם פרסמתם את האפליקציה באמצעות Play App Signing, דרישה בזמן השימוש ב-Android App Bundle, תוכלו לקבל את ה-SHA-1 מ-Google Play Console בדף Release > הגדרה > App Integrity.

חתימה עצמית על הבקשה

אם אתם לא משתמשים ב'חתימת אפליקציה ב-Play', פעלו לפי ההוראות הבאות כדי להשתמש ב-Keytool או בדוח החתימה של Gradle כדי לקבל את ה-SHA-1.

שימוש ב-Keytool באישור

פותחים טרמינל ומפעילים את כלי השירות keytool שמסופק ב-Java כדי לקבל את טביעת האצבע SHA-1 של האישור. אתם אמורים לקבל גם טביעות אצבע לאישור של הגרסה וגם של ניפוי הבאגים.

כדי לקבל את טביעת האצבע של אישור הגרסה:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

כדי לקבל את טביעת האצבע לאישור של ניפוי הבאגים:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

הכלי Keytool יציג הנחיה להזין סיסמה למאגר המפתחות. סיסמת ברירת המחדל למאגר המפתחות של ניפוי הבאגים היא android. לאחר מכן, כלי המפתחות מדפיס את טביעת האצבע למסוף. למשל:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

שימוש ב-Keytool ב-APK או ב-AAB

כדי לקבל את האישור של קובץ בינארי של אפליקציה:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

שימוש בדוח החתימה של Gradle

אפשר גם לקבל את SHA-1 של אישור החתימה באמצעות הפקודה Gradle signingReport:

./gradlew signingReport

דוח החתימה יכלול את פרטי החתימה לכל אחת מהווריאציות של האפליקציה:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

למידע נוסף על חתימה דיגיטלית ב-Android, ראו חתימת האפליקציות.