הפלאגין של Google Services Gradle

מבוא

כחלק מההפעלה של שירותי Google APIs או שירותי Firebase באפליקציה ל-Android, ייתכן שיהיה צורך להוסיף את הפלאגין google-services לקובץ build.gradle:

dependencies {
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.4.1'
  // ...
}

לפלאגין google-services יש שתי פונקציות עיקריות:

 1. מעבדים את הקובץ google-services.json ויוצרים משאבים של Android שאפשר להשתמש בהם בקוד האפליקציה. מידע נוסף זמין בהוספת קובץ ה-JSON.
 2. צריך להוסיף יחסי תלות לספריות בסיסיות שנדרשות לשירותים שהפעלת. בשלב הזה צריך להחיל את הפלאגין Google Services Gradle בקובץ app/build.gradle, באופן הבא:
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

  כדי לראות את התוצאה של השלב הזה, אפשר להריץ את ./gradlew :app:dependencies.

הוספת קובץ ה-JSON

הקובץ google-services.json מאוחסן בדרך כלל בספרייה app/ (ברמה הבסיסית של מודול האפליקציה Android Studio). החל מגרסה 2.2.0, הפלאגין תומך בקובצי JSON ספציפיים לגרסת build של המוצר. כל המבנים הבאים של ספריות חוקיים:

// dogfood and release are build types.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

הערה: הוספת קובץ google-services.json בספריית הגרסאות מאפשרת לנהל פרויקט Firebase נפרד לחבילות ה-APK של סביבת הייצור.

אפשר להשתמש גם במבנים של ספריות מורכבים יותר, כאשר משתמשים בהם.

// free and paid are product flavors.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/paid/google-services.json
  src/release/free/google-services.json
  ...

מתבצע עיבוד של קובץ ה-JSON

לקובץ google-services.json יש את המבנה הבסיסי הבא:

{
 "project_info": {...},
 "client": [...],
}

האובייקט project_info מכיל מידע כללי על הפרויקט שלכם, וכל חבר במערך client מכיל מידע על הלקוחות (אפליקציות ל-Android) שהוספתם לפרויקט.

כשמעבדים את קובץ ה-JSON של האפליקציה ל-Android, הפלאגין משתמש רק באובייקט client שתואם לשם החבילה (לסוג ה-build הנוכחי) על סמך הלוגיקה הבאה:

 • לכל איבר במערך client:
  • בדיקת הערך של client_info/android_client_info/package_name
  • אם שם החבילה תואם לערך הזה, מחזירים את האובייקט 'חבר'.
 • אם אף אחד מהחברים בקבוצה client לא תואם לשם החבילה, המערכת תתיר חריגה.

בהמשך המסמך הזה נשתמש ב-{YOUR_CLIENT} כדי להפנות לחבר במערך client שנקבע לפי התהליך שלמעלה.

התוצאה העיקרית של עיבוד JSON היא להפיק שני קובצי XML שניתן להפנות אליהם כמשאבי Android בקוד ה-Java. דוגמה לכל קובץ:

app/build/generated/res/google-services/{build_type}/values/values.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <! -- Present in all applications -->
  <string name="google_app_id" translatable="false">1:1035469437089:android:73a4fb8297b2cd4f</string>

  <! -- Present in applications with the appropriate services configured -->
  <string name="gcm_defaultSenderId" translatable="false">1035469437089</string>
  <string name="default_web_client_id" translatable="false">337894902146-e4uksm38sne0bqrj6uvkbo4oiu4hvigl.apps.googleusercontent.com</string>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557217-3</string>
  <string name="firebase_database_url" translatable="false">https://example-url.firebaseio.com</string>
  <string name="google_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="google_crash_reporting_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="project_id" translatable="false">mydemoapp</string>

</resources>

app/build/generated/res/google-services/{flavor}/{build_type}/xml/global_tracker.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557218-3</string>
</resources>

כל ערך בקובצי ה-XML נמצא בקובץ google-services.json במיקומים שלמטה. אם הפרויקט ב-Android כולל הגדרות מסוימות שמונעות את השימוש בפלאגין google-services, אפשר ליצור מחדש את קובצי ה-XML בבטחה באופן ידני באמצעות הערכים הבאים:

google_app_id:

{YOUR_CLIENT}/client_info/mobilesdk_app_id

gcm_defaultSenderId:

project_info/project_number

default_web_client_id:

{YOUR_CLIENT}/oauth_client/client_id (client_type == 3)

ga_trackingId:

{YOUR_CLIENT}/services/analytics-service/analytics_property/tracking_id

firebase_database_url:

project_info/firebase_url

google_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

google_crash_reporting_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

project_id:

project_info/project_id

פתרון בעיות

ש': במהלך הבנייה, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "הקובץ google-services.json חסר בתיקיית השורש של המודול. הפלאגין של שירותי Google לא יכול לפעול בלעדיו."

תשובה: מסוף Firebase יעזור לכם להוריד את google-services.json. בנוסף, המדריכים למתחילים של רוב ממשקי ה-API כוללים הוראות ליצירת הקובץ. אחרי שמורידים את הקובץ google-services.json, צריך להעתיק אותו לתיקייה app/ בפרויקט Android Studio, או לתיקייה app/src/{build_type} אם משתמשים בכמה סוגי build.

ש: לא הצלחתי למצוא את הסמל "R.string.gcm_defaultSenderId ", "R.xml.global_tracker" וכו'.

ת: חשוב לוודא ששם החבילה בקובץ build.gradle תואם לשם החבילה שהזנתם כשיצרתם את הקובץ google-services.json. אם אתם לא בטוחים, מריצים שוב את תהליך תחילת העבודה ומקבלים קובץ JSON חדש.